Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

Особливості експлуатації циклонів і батарейних циклонів

Особливості експлуатації циклонів і батарейних циклонів

Циклони – це найпоширеніші пиловловлювачі аспіраційних установок в технологічних процесах різноманітних виробництв. В таблиці 1 приведено найбільш поширені вітчизняні конструкції та їх застосування в промисловості.

Табл. 1.

Циклон

Промисловість, виробництво

Циклони ЦОЛ

Циклони 4БЦШ

Циклони УЦ-38

Циклони ОТІ

-          зернопереробна промисловість (елеватори та зерносклади напільного зберігання, морські термінали, комбікормові заводи, крупозаводи, насіннєві підприємства)

-          кондитерські фабрики

-          харчоконцентратні підприємства

-          чайні фабрики

-          цукрові заводи

-          масло-жиро-олійні підприємства

Циклони ЛТА

Циклони ОЕКДМ-К

Циклони Ц

Циклони РІСІ

Циклони УЦ-38

Циклони УЦ-45

Циклони УЦ-52,5

Циклони УЦ-60

-          пилорами

-          меблеві підприємства

-          целюлозо-бумажні заводи

-          ткацькі фабрики

-          луб’яні виробництва

-          столярні майстерні

-          лісо-, хімкомбінати

-          пневмотранспорт подрібненої деревини

Циклони ЦН-11

Циклони ЦН-15

Циклони ЦН-15у

Циклони ЦН-24

Циклони СДК-ЦН-33

Циклони СК-ЦН-34

Циклони СЦН-40

Циклони СІОТ

-          машинобудування

-          енергетика

-          спалювання палива

-          будівельна галузь

-          виробництво цегли

-          виробництво цементу

-          виробництво будматеріалів

-          виробництво вогнеупорів

-          чорна та кольорова металургії

-          хімічна промисловість

-          нафтова промисловість

-          сажове виробництво

У процесі експлуатації циклони та батарейні циклони повинні піддаватися систематичним оглядам. Зовнішні огляди повинні проводитися не менше 2-3 разів на зміну, причому найбільше уваги необхідно приділяти роботі пиловивантажувального пристрою та регулярному виведенню пилу з бункера.

Результати огляду повинні записуватися в журнал здачі та приймання зміни обслуговування основного агрегату, для очищення пилогазових потоків в якому встановлено циклон або батарейний циклон.

Не менше 2 разів на рік, коли проходить зупинка на ремонт основного агрегату, треба робити ретельний внутрішній та зовнішній огляд апаратів. У батарейних циклонах необхідно особливу увагу звертати на ступінь зношеності циклонних елементів, відсутність відкладень пилу на лопатках направляючих апаратів та в конусах елементів, ступінь зносу напрямних лопаток у газоходах та перегородок у дифузорі, герметичність опорних ґрат та роботу затворів. При необхідності проводиться очищення від пилу, заміна зношених деталей або заварювання виявлених нещільностей.

Про всі проведені ремонтні роботи робиться запис у паспорті установки.

Якщо основний агрегат працює між зупинками понад 6 місяців. і в роботі апаратів не виявляється ненормальності, повний огляд циклону або батарейного циклону може проводитися в термін зупинки основного агрегату.

Запуск циклонних пиловловлювачів після монтажу, ремонтних робіт або операційних зупинок технологічного процесу (котла, дробарки, млина, сушарки та ін.) повинен виконуватись тільки після ретельного огляду.

Під час огляду контролюється наступне:

1) відсутність сторонніх предметів у газоходах (повітропроводах) аспіраційної установки, циклонах та бункері (ганчірки, шматки теплоізоляції тощо);

2) стан внутрішніх поверхонь повітропроводів та пиловловлювачів, відсутність пилових відкладень в конусах циклонів або циклонних елементів та пиловивідному отворі бункера;

3) надійність функціонування пиловивідних пристроїв (відсутність заїдань, щільність прилягання поверхонь, що труться і стикаються, тощо) та обладнання для транспортування пилу;

4) герметичність фланцевих з'єднань та зварних швів, люків та;

5) стан теплоізоляції.

Після усунення несправностей установка може бути пущена в роботу.

Якщо апарат повинен забезпечити знепилення димових газів з високим вмістом вологи (після сушильних установок), то вкрай бажано попередньо прогріти його знепиленими димовими газами, наприклад взятими після пиловловлювача сусідньої працюючої установки або іншим способом.

Обслуговування працюючої установки. Кількість газу, що надходить в установку, має бути в межах, передбачених проектом. Зменшення кількості газів призводить до зниження коефіцієнта очищення. За значного збільшення кількості газів сильно зростає гідравлічний опір установки; коефіцієнт очищення при цьому може не тільки не збільшитись, але іноді навіть зменшитись. Виявлені підсмоктування зовнішнього повітря або викиди газів повинні бути повністю ліквідовані шляхом максимально ретельної герметизації апарату.

Негерметичність пиловивантажувального пристрою за наявності в бункері тиску вище атмосферного веде до викиду пилу в навколишнє середовище, а за наявності в бункері розрідження викликає різке зниження коефіцієнта очищення газів від пилу. Так, підсмоктування повітря в бункер, що дорівнює приблизно 15% загальної витрати газу через циклон, знижує коефіцієнт очищення практично до нуля.

Дуже важливе значення для ефективної роботи газоочисних установок мають правильна конструкція пилозбірних бункерів та своєчасне звільнення їх від уловленого пилу. При нерегулярному випуску пилу відбувається переповнення бункера, що неприпустимо, тому що при цьому зменшується коефіцієнт очищення через винесення уловленого пилу з бункера і можливе забивання циклонів та елементів батарейних циклонів пилом. Для батарейних циклонів при максимальному заповненні бункера рівень пилу має бути на 200-250 мм нижче за край пиловипускних отворів елементів. Слід пам'ятати, що при рівномірному вловлюванні пилу усіма елементами шар пилу на стінах нарощується швидше, ніж у центрі бункера, і сягає пиловипускних отворів значно раніше, ніж буде помічено персоналом. Для циклонів НДІОГАЗ (ЦН-11, ЦН-15, ЦН-15у, ЦН-24, СЦН-40, СДК-ЦН-33, СК-ЦН-34) рівень пилу в бункері при максимальному його заповненні має бути нижчим від пиловипускних отворів циклонів не менше ніж на розмір двох діаметрів даних отворів. Взагалі, як правило, слід при проектуванні та під час експлуатації передбачати постійне виведення пилу з бункерів пиловловлюючих апаратів.

Теплова ізоляція зовнішніх стінок перешкоджає конденсації водяної пари з пило газових потоків, що очищаються і повинна підтримуватися в хорошому стані. Конденсація водяних парів може спричинити замащування циклонів або циклонних елементів батарейних циклонів, пиловипускних затворів липким пилом та вивести пиловловлювач з ладу. Щоб цього не було температуру пило газових потоків, що надходять в апарати, потрібно підтримувати вище точки роси газу, що очищається, не менш ніж на 20 - 25°С. Температура поверхонь пиловловлювачів під ізоляцією має становити значення котре вище температури точки роси хоча би на 10°С. Крім того, зовнішня поверхня апаратів покривається тепловою ізоляцією також і з метою захисту обслуговуючого персоналу від опіків при випадкових дотиках. Температура зовнішньої поверхні за правилами техніки безпеки допускається, зазвичай, не вище 55°С.

Якщо необхідно обезпилювати димові гази з температурою, близькою до температури точки роси, важко повністю уникнути можливостей конденсації вологи на стінках апаратів, оскільки за несприятливих умов потужність теплової ізоляції може виявитися недостатньою. Якщо очищення димових газів проводиться після сушильних установок, важко повністю виключити ймовірність попадання в апарати недосушеного з технологічних причин продукту. У перерахованих випадках до значного зниження ймовірності залипання апаратів продуктом, що уловлюється, може привести приварка до стінок бункера змійовиків або парових сорочок, котрі обігріваються парою. У циклонів додатковому обігріву можуть бути піддані і стінки апарату (рис. 1). Парові сорочки повинні розраховуватися на міцність відповідно до правил Держгірпромнагляду.

Особливо ретельно повинен проводитися контроль за величиною гідравлічного опору. Збільшення опору з одночасним погіршенням очищення вказує на можливість замазування мокрим пилом апаратів або є результатом збільшення витрати газів. Зменшення гідравлічного опору з одночасним погіршенням очищення газу є результатом зменшення витрати газу, або того, що газ йде, минаючи циклони, через нещільності. У батарейному циклоні такі перетікання газу можливі через отвори, що утворилися у верхній решітці або вихлопних трубах.

При зупинці технологічних агрегатів (котла) і припиненні подачі димових газів на очищення спочатку слід простежити за повним вивантаженням уловленої золи або пилу з бункерів апаратів, так як пил, що залишився і відсиріє, втрачає сипкість і може утворювати «пробки» в пиловипускних отворах.

 

Рис. 1. Пристрій парового обігріву циклону

1 – парова сорочка, 2 – теплоізоляція