Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

Основні типи аспіраційних укриттів на підприємствах з виробництва силікатної цегли

Основні типи аспіраційних укриттів на підприємствах з виробництва силікатної цегли

Аспіраційне укриття - це пристрій, виконаний у вигляді кожуха і призначений для локалізації шкідливих домішок, що виділяються (пилу та ін) в місці їх утворення.

Укриття має забезпечити ефективну локалізацію місця пилоутворення мінімальними обсягами повітря, що аспірується, при мінімальній величині пилоуносу в аспіраційну мережу.

Найпоширенішими та найінтенсивнішими джерелами пиловиділень на силікатних заводах є вузли вивантаження сипучого матеріалу (з технологічного обладнання, перевантаження з іншого конвеєра) на стрічковий конвеєр. При проектуванні аспіраційних укриттів перевантажувального вузла слід керуватися такими положеннями:

1)        стінки укриття розташовуються у найбільшому віддаленні від зони підвищеного ежекційного тиску (місце падіння матеріалу на стрічку конвеєра) з метою його рівномірного розподілу по їх внутрішній поверхні;

2)        аспіраційні вирви приєднуються до укриття в зоні відсутності повітряних вихорів усередині нього, щоб зменшити винос частинок матеріалу повітрям, що аспірується.;

3)        максимальна герметизація укриття передбачається у місці сполучення стінок укриття зі стрічкою конвеєра;

4)        конструкція укриття не повинна створювати незручностей при ремонті обладнання, вона повинна бути легко розбирається і в той же час міцна.

Розглянемо найпоширеніші укриття перевантажувальних вузлів.

Рис. 1. Аспіраційне укриття з одинарними стінками

1 – конвеєр; 2 – завантажувальний жолоб; 3 – аспіраційна вирва; 4 – короб; 5 – фартух; 6 – ущільнення.

Найпростішим за конструкцією є укриття з одинарними стінками (рис. 1). Однак він має серйозний недолік - нерівномірний розподіл розрідження по внутрішній поверхні стінок укриття: найменше розрідження в зоні падіння матеріалу і найбільше - у місцевого відсмоктування. Для забезпечення необхідного розрідження у зоні падіння матеріалу обсяг аспірації має перевищувати оптимальне значення у 2-3 рази. За рахунок наближення аспіраційної лійки до перевантажувального жолобу можна домогтися більш рівномірного розподілу розрідження на стінках укриття, але це призведе до підвищення винесення дрібних фракцій матеріалу, що перевантажується в аспіраційну мережу. В основному ці конструкції застосовуються для знепилення перевантажень шматкових матеріалів.

Рис. 2. Укриття місця падіння матеріалу на стрічку конвеєра

Більш ефективними в аеродинамічному відношенні є укриття з подвійними стінками (рис. 2). Внутрішні відокремлюють зовнішні від зони великих надлишкових тисків у зоні падіння матеріалу на стрічку і сприяють тим самим створенню більш рівномірного розподілу розрядження на внутрішній поверхні зовнішніх стінок, що зменшує об'єм аспірації, необхідний для запобігання вибиванню пилу в атмосферу цеху.

Укриття конструкції СІОТ, виконане у вигляді трикутної призми, дозволяє ще більше знизити величину необхідного об'єму повітря, що аспірується. Однак недоліком даного укриття є складність конструкції.

Рис. 3. Укриття місця падіння матеріалу на стрічку конвеєра

а) з подвійними стінками; б) з подвійними стінками та вертикальною жорсткою перегородкою

Приблизно такі ж аеродинамічні характеристики, але, відрізняючись при цьому простотою конструкції, має укриття з подвійними стінками та внутрішньою вертикальною жорсткою перегородкою. Детально його конструкція показана на рис. 3. Внутрішні стінки та перегородка у поєднанні із задньою стінкою утворюють замкнуту камеру всередині укриття, яка відокремлює зовнішні стінки від зони надлишкового тиску в місці падіння матеріалу на стрічку, внаслідок чого навколо зони надлишкового тиску створюється стійка зона розрідження при роботі місцевого відсмоктування, що перешкоджає вибиванню. із укриття запиленого повітря. Одночасно досягається рівномірний розподіл тиску внутрішньої поверхні зовнішніх стінок укриття. Шляхом зміни площі внутрішньої жорсткої перегородки можна регулювати величину опору проходу повітря, що ежектується (збільшувати коефіцієнт місцевого опору - к. м. с. укриття), що призводить до зменшення обсягу повітря, що аспірується.

Експериментально встановлено, якщо прийняти за одиницю ширину конвеєра, наступні оптимальні розміри укриття: ширина — 1,3В, довжина — від жолоба до аспіраційної воронки, висота — 0,75В, відстань між внутрішніми стінками 0,75В, висота проходу в перегородці 0 ,75В.

Дане укриття, як і інші конструкції СІВТ, застосовується в основному для знепилення вузлів перевантажувальних зернистих і порошкоподібних матеріалів.

Останнім часом набувають поширення аспіраційні укриття-пиловловлювачі - так звані локальні точкові фільтри, що забезпечують, поряд з локалізацією пиловиділень, зниження концентрації пилу в повітрі, що відсмоктується. Це особливо важливо при знепиленні паропилових переділів, коли зниження концентрації дозволяє зменшити заростання аспіраційних повітроводів пилом, що налипає.

Рис. 4. Укриття місця паління матеріалу на стрічку конвеєра:

в) з подвійними стінками, перегородкою та ланцюговими гірляндами; г) з подвійними стінками та рухомою перегородкою

Таким укриттям є розроблена в БТІСМ модернізована конструкція з подвійними стінками і з внутрішньою перегородкою, з ланцюговою завісою (див. рис. 4), підвішеною вздовж перегородки таким чином, щоб нижні кінці ланцюгів торкалися матеріалу, що рухається по конвеєру.

Застосування ланцюгової завіси дозволяє:

1) збільшити к.п.д. укриття, що знижує обсяг аспірації;

2) зменшити приблизно в 1,5 рази запиленість повітря, що відсмоктується, за рахунок осадження пилу на ланцюгах. Очищення ланцюгової завіси від пилу, що налип, здійснюється матеріалом, що рухається по конвеєру.

Для знепилювання технологічного обладнання, що палить, (гуркоти, живильники і т. д.) застосовують укриття кабінного типу, виконані у вигляді ємних герметичних кожухів і повністю закривають даний виробничий вузол.

Табл. 1. Специфікація (до рисунків 2 – 4)

№ поз

Найменування

Кількість

Матеріал

1

Приймаючий конвеєр

-

 -

2

Задня стінка зовнішня

1

Сталь листова δ=3мм

3

Фланець для приєднання жолоба

1

Кутник 40×40×4

4

Кришка

1

Сталь листова δ=3мм

5

Фланець для приєднання пилоприймальної воронки

1

Кутник 40×40×4

6

Бокова стінка зовнішня

2

Сталь листова δ=3мм

7

Ущільнення бічне

2

Конвеєрна стрічка

8

Фартук

2

Конвеєрна стрічка

9

Бокова стінка внутрішня

2

Сталь листова δ=3мм

10

Задня стінка внутрішня

1

Сталь листова δ=3мм

11

Вертикальна жорстка перегородка

1

Сталь листова δ=3мм

12

Трирядна завіса з ланцюгів

1

Сталевий ланцюг 8×30

13

Полиця для кріплення ланцюгової завіси

1

Кутник 40×40×4

14

Петля

2

Пруток Ø45мм

15

Рухлива перегородка

1

Сталь листова δ=3мм

16

Лист для кріплення фартуха

2

Сталь листова δ=3мм

17

Скоба

По розрахунку

Пруток Ø12мм

18

Клин

По розрахунку

Дерево

19

Ущільнення заднє

1

Конвеєрна стрічка

Табл. 2. Рекомендовані розміри укриттів (до рисунка 2 - 4)

 

Ширина стрічки конвеєра В, мм

500

650

800

1000

1200

а

250

350

450

600

800

а1

100

150

150

200

250

а2

200

250

350

450

550

в

600

800

950

1200

1400

в1

400

500

600

750

900

С

250

300

350

400

450

С1

300

300

300

300

350

d

150

200

250

300

350

d

150

200

250

300

350

E

100

100

100

100

150

H

400

500

600

750

900

h

120

160

200

250

300

h1

120

160

200

250

300

l

100

950

1150

1500

1900

L1

600

800

950

1200

1450

L0

1500

1900

2200

2700

3300

 

В якості пиловловлювачів аспіраційних установок застосовуються циклони НДІОЗАЗу: ЦН-11, ЦН-15, ЦН-15у, ЦН-24, СДК-ЦН-33, СК-ЦН-34, СЦН-40, а також циклони конструкції СИОТ та ЛІОТ. Для високоефективного очищення необхідно застосовувати всмоктувальні фільтр-циклони.