Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

Боротьба з пилом на виробництвах

Боротьба з пилом на виробництвах

Промисловий пил та продукти подрібнення матеріалів складаються з частинок, що мають у переважній більшості випадків неправильну геометричну форму. Пил – це сукупність дрібних твердих частинок здатних перебувати у повітрі у зваженому стані. Дисперсний склад є однією з найважливіших характеристик тонкоподрібнених матеріалів, що визначає їх фізико-хімічні властивості, а, отже, їх технологічні показники та область практичного застосування. Розміри поперечного перерізу частинок промислового пилу коливаються від часток мікрометра (1мкм – тисячна частка міліметра) до 250мкм. Умовно пил з розмірами частинок до 10мкм називають дрібнодисперсною, від 10 до 70мкм – середньодисперсною та більше 70мкм – великодисперсною.

При розподілі в повітрі частинок утворюється пилоповітряна суміш, звана аеровагою або аерозолем. При осіданні частинок на поверхні утворюється шар пилу, званий аерогелем.

Дрібнодисперсний пил легко переходить у зважений стан, створюючи при цьому стійкі пилоповітряні суміші через низьку швидкість осідання дрібних пилових частинок.

Пилоповітряні суміші, що складаються з частинок однакового розміру, називаються монодисперсними системами. Подібні системи практично зустрічаються дуже рідко. Пилоповітряні суміші, що складаються з часток різного розміру, називаються полідисперсними системами. Всі виробничі пилу, переважна більшість дрібнодисперсних матеріалів є полідисперсними, оскільки складаються з частинок, розміри яких коливаються в широких межах.

Для того щоб пил, що утворюється, не поширювався у виробничих приміщеннях, застосовуються обезпилюючі аспіраційні установкиДля запобігання забруднення атмосферного повітря пилом, що видаляється цими установками, запилене повітря піддається очищенню в пиловловлюючих пристроях циклонних апаратах, фільтр-циклонахЦі пристрої мають широке застосування у різних галузях народного господарства.