Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

Експлуатація систем пило- та золоуловлювання

Експлуатація систем пило- та золоуловлювання

Задовільна робота будь-якої системи пиловловлення залежить від правильного вибору обладнання, якості його виготовлення та монтажу та правильної експлуатації.

Системи пиловловлення слід розглядати як складову частину технологічної схеми виробництва.

Зупинки, поломки та погана робота циклону, скрубера, електрофільтра або будь-якого іншого елемента системи пиловловлення, в кінцевому рахунку, викликають значне збільшення забруднення атмосфери і тому повинні розглядатися як аварійний стан всього технологічного циклу.

Багато пило- та золовловлюючих установок, що знаходяться в експлуатації, не забезпечують проектних показників ефективності вловлювання, міжремонтного періоду роботи. Аналіз причин незадовільної роботи цілого ряду газоочисних споруд дозволяє зробити висновок, що вони в основному криються в наступних моментах:

1) відхилення режиму роботи котлоагрегату або встановлення промислової теплотехніки від передбаченого під час проектування системи газоочищення. Зміна обсягу газів, їх вологості, температури істотно впливає на показники роботи газоочисних пристроїв. Часто це пов'язано з удосконаленням технологічного процесу виробництва, його інтенсифікацією. Якщо ці можливі зміни основного технологічного процесу були своєчасно враховані під час проектування систем пиловловлення, останні теж повинні піддаватися відповідної реконструкції.

Дуже серйозні ускладнення в роботі електрофільтрів, батарейних циклонів та інших сухих газоочисних апаратів викликає короткочасне переведення котлоагрегату на спалювання мазуту замість твердого палива. Липкі відкладення продуктів згоряння мазуту на поверхню електродів електрофільтра або на внутрішній поверхні спарених циклонів призводять у подальшому до заростання активної частини апаратів золою при наступному переході на спалювання твердого палива.

Для видалення відкладень продуктів згоряння мазуту з поверхні газоочисних апаратів доводиться вдаватися до промивання гарячою водою;

2) незадовільна якість виготовлення пило- та золовловлюючого обладнання. Низька якість виготовлення будь-якого газоочисного апарату негативно позначається на ефективності його роботи, проте неякісне виготовлення електрофільтра та невисокий рівень його монтажу дають себе знати вже в перші дні роботи. У цьому різко скорочується міжремонтний період роботи апарату. Тому вкрай бажано замовляти газоочисну апаратуру на спеціалізованих заводах із комплексним постачанням всього допоміжного обладнання. Своєчасне проведення якісних профілактичних та капітальних ремонтів обладнання також стане гарантією більш надійної роботи апаратури;

3) недостатня кваліфікація обслуговуючого персоналу та мала увага керівництва електростанції або промислового підприємства питанням санітарного очищення газів, що відходять. Не секрет, що газоочисні споруди, що працюють у технологічній схемі і є частиною основного технологічного обладнання, працюють краще, ніж ті ж апарати, але забезпечують тільки санітарне очищення газів, що відходять. Більш широке використання уловленої золи у виробництві будівельних матеріалів допомагає підняти зацікавленість експлуатаційного персоналу у підвищенні ефективності золовловлюючих установок.

Вирішальним фактором ефективної роботи більшості пиловловлюючих апаратів є попередження можливостей присоса зовнішнього повітря або перетікання газів усередині апарату. Так, наприклад, недостатня щільність прилягання фільтруючої тканини до арматури (до місця кріплення) може бути причиною різкого підвищення концентрації пилу у газах, що відходять; те саме відноситься до перетікання газів між циклонними елементами батарейного циклону. Підсмоктування холодного повітря всередину апаратів веде до замазування фільтрувальної тканини, заростання елементів батарейних циклонів пилом, що вловлюється, іноді до зниження ефективності роботи електрофільтрів через зниження вологості газів, до корозії металу внаслідок зниження температури димових газів нижче точки роси в місцях підсмоктування повітря.

Особливу увагу при експлуатації газоочисних установок слід приділяти питанням вивантаження уловленого пилу або золи. Попередження підсмоктування повітря через пилоспускні пристрої і безперебійне видалення уловленого пилу відносяться до вирішальних факторів задовільної роботи кожного апарату.

Для кожної газоочисної установки залежно від фізико-хімічних властивостей і кількості пилу, що вловлюється, параметрів димових газів, типу застосовуваних апаратів є оптимальний режим роботи.

Основними параметрами режиму роботи пиловловлюючих установок є: кількість газу, що очищається, температура газів на вході і виході з установки, гідравлічний опір апаратів, витрата води на мокрі апарати і т. д. Для тканинних фільтрів обов'язково має бути встановлений оптимальний гідравлічний опір, по досягненні якого необхідно проводити регенерацію тканини. Поточний контроль роботи газоочисної установки повинен проводитись за всіма вказаними параметрами.

Табл. 1. Результати випробувань золоуловлювачів циклонного типу, що експлуатуються на деяких електростанціях та промислових підприємствах

Тип пиловловлювача

Паливо

Тип котлоагрегату та його паропродуктивність, т/год

Температура газів на вході

Швидкість газів

Середня ефективність, %

МП-ВТІ-2700

БР

120

150

9,6

91,0

МП-ВТІ-2700

АШ

150

164

12,1

94,7

ЦС-ВТІ-1300

БР

16

223

14,5

92,0

ЦС-ВТІ-1300

АШ

110

160

24,1

91,5

БЦ-150р/10х14

АРШ

ДКВР-13

300

4,23

80,0

БЦ-250р/6х5

АРШ

ДКВР-13

207

4,21

83,0

ЦН-11-400х6УП

АРШ

ДКВ-2,8

160

14,1

88,6

ЦН-15-500х6УП

АРШ

ДКВ-2,8

160

14,2

85,4

ЦН-15-500ух6УП

АРШ

ДКВ-2,8

160

14,1

83,2

ЦН-24-700х2УП

АМ

ДКВ-2,8

160

14,3

79,6

СДК-ЦН-33-1400

АМ

ВГД-40/8

300

19,5

95,4

СК-ЦН-34-1400

АМ

ВГД-40/8

300

19,8

93,6

На кожен апарат у системі пило- або золовловлювання повинен бути складений технічний паспорт або регламент з наведенням докладного опису установки уловлювання та короткої інструкції з експлуатації. Кожна новозбудована або реконструйована установка повинна бути налагоджена на оптимальний режим роботи, випробувана на ефективність та прийнята за актом. На кожну установку повинен бути заведений експлуатаційний журнал здачі-прийому змін та журнал планових оглядів та ремонтів (табл. 2). Установки повинні бути забезпечені комплектами запасних частин деталей, що найбільш швидко зношуються. У разі електричного очищення газів слід користуватися спеціальними інструкціями з експлуатації електрофільтрів.

Табл. 2. Можливі форми експлуатаційних журналів пиловловлюючого обладнання

Змінний журнал

Інвентарний №

№ п/п

Дата (число, місяць, рік)

№ зміни

Зауваження чергового персоналу, записані протягом зміни, під час здачі-прийому змін

Вжиті заходи та коли виконані

Прізвище та підписи тих, хто здає та приймає зміну

Розпорядження начальника цеху

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Журнал планових оглядів та ремонтів

Інвентарний №

№ п/п

Найменування пиловловлювача

Дата огляду та ремонту

Тривалість огляду та ремонту

Виконанні роботи

Замінені деталі

Прізвище та підписи осіб, які проводяться огляд та ремонт

за графіком

фактично

за графіком

фактично

№ креслення

№ деталі

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газоочисні установки повинні піддаватися періодичним оглядам, поточним, планово-попереджувальним та капітальним ремонтам. Терміни огляду та ремонту встановлюються відповідно до особливості типу, конструкції та розміру пилоочисної споруди, а також умовами її експлуатації.

При періодичних оглядах проводиться детальна перевірка роботи та справності всіх механізмів та вузлів установки з усуненням усіх недоліків. Періодичний огляд проводиться раз на 1 або 2 міс. Залежно від конкретних умов.

Поточний ремонт, пов'язаний з дрібними виправленнями, повинен проводитись у міру необхідності черговим експлуатаційним персоналом.

Планово-попереджувальний ремонт проводиться з метою запобігання тривалому простою обладнання. Терміни планово-попереджувального ремонту встановлюються в залежності від характеру виробництва, але не рідше 2 разів на рік.

Капітальний ремонт передбачає заміну частини газоочисного обладнання чи його відновлення. Терміни капітального ремонту встановлюються під час планово-попереджувального ремонту.

Після кожного капітального ремонту слід проводити інструментальну перевірку ефективності очищення димових газів від летючої золи чи пилу.

У паспорті обладнання, а також у відповідних кресленнях, що зберігаються в архіві котельні, електростанції або підприємства, повинні відображатися всі зміни, внесені до конструкції апарату під час монтажу та капітального ремонту.

При прийомі-здаванні зміни приймає черговий разом із тим, хто здає, зобов'язаний:

перевірити режим роботи установки та ознайомитися із записами, зробленими у змінному журналі;

ретельно оглянути пиловловлююче обладнання, перевірити показання контрольно-вимірювальних приладів, наявність інструменту, запасних частин, інструкцій та захисних засобів.

У змінному журналі записуються:

порушення режиму роботи газоочисного обладнання, що відбулися протягом зміни;

причини відключення води, димососів чи частини обладнання чи переведення роботи на резервне обладнання;

фіксується (для електрофільтрів) час включення апарату під напругу та вимкнення, відомості про ручну або автоматичну підтримку режиму, показання електровимірювальних приладів електроагрегатів;

розпорядження змінному черговому;

час прийому та здавання зміни та прізвища чергових по установці.

Про всі виявлені неполадки, які не можуть бути усунені на момент прийому-здавання зміни, необхідно повідомляти начальника зміни.

До журналу поточного ремонту слід заносити опис проведених ремонтних робіт із зазначенням дати та прізвищ осіб, які робили поточний ремонт обладнання, для установок електрофільтрів — дати перевірки та заміни трансформаторного масла та результати його аналізу, а також дати та результати вимірів опору заземлення, дати перевірки вимірювальних приладів . Журнали, що закінчилися, передаються на зберігання в архів підприємства.

Головний енергетик підприємства, а на електростанції – начальник електроцеху повинен здійснювати технічний нагляд за експлуатацією та ремонтом електрообладнання установок систем газоочищення, обладнанням перетворювальної підстанції та електричної частини електрофільтрів, головний механік (начальник котельного цеху) – за експлуатацією та ремонтом обладнання механічної частини установок.

Безпосереднє керівництво експлуатацією великих пило- та золовловлюючих систем повинно здійснювати спеціально призначену відповідальну особу.