Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

Гравітаційні пиловловлювачі

Гравітаційні пиловловлювачі

До пиловловлювачів гравітаційної дії відносять осадові камери та пилозбірники.

Осадові камери.

Осадові камери використовують для первинного (попереднього) грубого очищення пилоповітряних потоків від великих частинок пилу в зерноочисних машинах (сепараторах, пневмоаспіраторах, обоевих машинах та ін) з метою зменшення концентрації великого пилу в повітропроводах. Ефективність очищення осадових камер не перевищує 50%.

Робота осадових камер заснована на використанні гравітаційних та частково відцентрових сил. Розміри найпростішої осадової камери (рис. 1) розраховують так. Час осадження частки пилу t1, з під дією сили тяжіння від верхньої точки А до нижньої точки Б буде

t1=hk/Vп

де hk – довжина камери, м;

      Vп – швидкість повітря в камері, м/с.

Рис. 1. Найпростіша осадова камера:

1 — дифузор; 2 — камера; 3 — клапани для виведення пилу; 4 — конфузор.

Для осадження пилу необхідно, щоб час осадження частки пилу було б або менше часу його перебування в камері.

Як бачимо, для скорочення довжини камери необхідно зменшувати швидкість руху повітря, збільшивши ширину камери, що неекономічно. Тому замість прямокутної застосовують циліндричну форму перерізу осадової камери (рис. 2).

Рис. 2. Осадова камера циліндричної форми:

1 — вхідний патрубок; 2 — внутрішній циліндр; 3 — трапецеїдальний отвір; 4 — корпус камери;

5 — клапан; 6 — вантаж.

В цій осадовій камері використовують не тільки силу тяжіння, а й відцентрову силу Рц, яка притискає частинки пилу до зовнішнього корпусу камери зі швидкістю Vт (м/с). Внаслідок дії двох сил ефективність очищення циліндричної камери підвищується до 60% (замість 50%) та скорочуються габаритні розміри.

Діаметр внутрішнього циліндра 2 приймають рівним діаметру вхідного отвору вентилятора. Розмір а (м) вхідного отвору камери розраховують за наступною залежністю:

а=Q/ВкVвх

де Q – витрата повітря в камері, м3/с;

       Вкширина камери, м;

       Vвхшвидкість повітря у вхідному отворі камери, Vвх = 2…2,5м/с.

Пилозбірники.

Пилозбірники використовують для первинного (попереднього) очищення пилоповітряних потоків перед пиловловлювачами (всмоктуючими фільтрами), циклонами типу 4БЦШ (У21-ББЦ), УЦ, прямоточними циклонами та ін.), коли проектують аспіраційну установку для великої кількості однакових машин з малою витратою повітря. Це дозволить відмовитися від великої кількості трійників, забезпечити рівномірність витрати повітря, що надходить на очищення, спростити розрахунок мережі та розвантажити основні пиловловлювачі.

У пилозбірнику зі шнеком пилоповітряний потік надходить з машин по повітропроводу в камеру пилозбірника. Очищене від великих частинок пилу повітря видаляють по повітропроводу циклон 4БЦШ (У21-ББЦ) або в фільтр-циклонПил, що осів у низу, виводиться шнеком у самопливний матеріалопровід. Самоплив необхідно обладнати шлюзовим затвором. Діаметр пилозбірників Д(м) визначають за формулою

де Q – витрата пилоповітряного потоку, який проходить через поперечний переріз збірника, м3/с;

       Vвхшвидкість повітря у збірнику, Vвх = 2…2,5м/с.

Зважаючи на малу швидкість повітря у збірнику втратами тиску на довжині збірника (при розрахунку) нехтують.

Фахівці НВФ МЕТАЛЛУМ допоможуть з рекомендаціями щодо розрахунків аспіраційного облднання для Вашого підприємства. Для більш детальної консультації звертайтесь на e-mail:metallum_office@ukr.net або дзвоніть по телефону 097 743 69 84.