Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

Якісні характеристики роботи пиловловлювачів в залежності від дисперсного складу пилу та діаметра циклонів

Якісні характеристики роботи пиловловлювачів в залежності від дисперсного складу пилу та діаметра циклонів

Очищення повітря від пилу у вентиляційних системах промислових підприємств займає важливе місце серед заходів щодо боротьби за чистоту повітря у місцях постійного перебування людей та забезпечення чистоти повітряного басейну загалом.

В даний час у зв'язку з широким поширенням підприємств машинобудування і технологічними вимогами, що все підвищуються, до чистоти повітря в ряді цехів приладобудування виникли нові питання у зв'язку з необхідністю надтонкого очищення припливного повітря.

Будівництво комплексно-механізованих та автоматичних ліній пов'язане з можливістю інтенсивного пилоутворення у ряді місць обробки деталей на таких лініях. Це викликає необхідність безперервно видаляти стружку, що утворюється, і пил установками пневмотранспорту. Повітря, що транспортує пильний матеріал, вимагає очищення його від пилу, перш ніж випустити в атмосферу.

На сучасному етапі розвитку техніка очищення пилогазових потоків значно покращала. Відомі способи та конструкції пиловловлювачів та фільтрів (протиточні циклони, прямоточні циклони, патронні фільтри, фільтр-циклони, точкові фільтри та ін.) удосконалені на основі лабораторних досліджень та досвіду експлуатації у промислових умовах.

З'явилися нові види та конструкції пиловловлювачів та фільтрів: патронні фільтри, фільтр-циклони з імпульсною порядовою регенерацією фільтрувальних рукавів, прямоточні циклони для аспірації зерносушарок та ін.

На НВФ МЕТАЛУМ накопичено цінний досвід правильного визначення типу, конструкції, розміру та оптимального режиму роботи пилевідділювачів у конкретних умовах їх застосування у промислових установках.

Все це дозволяє дати проектувальникам пристроїв з очищення аспіраційного повітря від пилу більш досконалі методи проектування пилеочисних установок, що забезпечують поєднання технічної простоти з економічністю та надійністю роботи та досягнення задовільного санітарного ефекту очищення повітря (газу) від пилу.

Основними якісними характеристиками для будь-якого пиловловлювального пристрою є:

  • ефективність пиловловлення;
  • гідравлічний або аеродинамічний опір;
  • пилоємність;
  • капіталовитрати на обслуговування.

Під ефективністю пиловловлювання приймають відношення кількості спійманого пиловловлювачем пилу і всього пилу, що надійшов з аспіраційним газом на очищення за певний час. Кількість пилу може вимірюватися в одиницях маси, тоді застосовують поняття ефективності пиловловлення по масі (ηG).

Якщо оцінювати кількість пилу числом пилових частинок, то рахункова ефективність пиловловлювання буде являти собою відношення числа затриманих і всіх пилових частинок (ηn), що надійшли в пиловиділювальний пристрій.

Як правило, (ηG)> (ηn), так як проскок в пиловиділювальних пристроях припадає переважно на дрібні фракції, частка ваги яких зазвичай незначна, а абсолютне число дуже велике.

У технічних розрахунках загальнопромислових аспіраційних установок у більшості випадків використовують ефективність пиловловлення по масі, яка приймається вже без цього застереження.

Ефективність пиловловлювання певного пиловловлювача в першу чергу залежить від дисперсного складу вловлюваного пилу, питомої ваги та її концентрації. Крім того, на ефективність пиловловлення можуть вплинути початкова концентрація пилу, повітряне навантаження, вологість пилових частинок, наявність електричних зарядів та ін.

У табл. 1 наведено фракційні ефективності пиловловлювання для основних видів застосовуваних пиловиділювальних пристроїв (одинарні циклони та фільтри) при концентрації кварцового пилу 550мг/м3. Як видно, ефективність пиловловлення в циклонах підвищується зі зменшенням діаметра циклону.

Табл. 1.

Циклони та фільтри Фракційна ефективність пиловловлення, %
Розміри пилу, мкм
до 2,5 2,5…6,3 6,3…16 16…24 24…40 40…63 63…80 понад 80
Циклони типу ЦОЛ. Використовуються в основному в зернопереробній промисловості
ЦОЛ-1; ЦОЛ-1,5; ЦОЛ-3; ЦОЛ-4,5; 31,28 38,20 47,12 52,97 59,23 66,42 74,14 84,25
ЦОЛ-6; ЦОЛ-7,5*; ЦОЛ-9; ЦОЛ-10*; 28,44 34,73 42,83 48,16 53,85 60,38 67,40 76,59
ЦОЛ-12; ЦОЛ-15*; ЦОЛ-18; 25,85 31,57 38,94 43,78 48,95 54,89 61,27 69,63
ЦОЛ-20* 23,50 28,70 35,40 39,80 44,50 49,90 55,70 63,30
Циклони типу 4БЦШ (У21-ББЦ). Використовуються в основному в зернопереробній промисловості та інших харчових підприємствах.
4БЦШ-200; 4БЦШ-225; 4БЦШ-250; 4БЦШ-275; 35,20 42,99 53,03 59,62 66,66 74,75 83,44 94,83
4БЦШ-300; 4БЦШ-325; 4БЦШ-350; 4БЦШ-375; 4БЦШ-400; 34,18 41,74 51,49 57,89 64,72 72,58 81,01 92,06
4БЦШ-425; 4БЦШ-450; 4БЦШ-475; 33,18 40,53 49,99 56,20 62,84 70,46 78,65 89,38
4БЦШ-500; 4БЦШ-525; 4БЦШ-550; 4БЦШ-600 32,22 39,35 48,53 54,56 61,01 68,41 76,36 86,78
Циклони типу УЦ-38. Використовуються в основному в зернопереробній промисловості, на кондитерських та харчоконцентратних підприємствах. Моделі УЦ-45, УЦ-52,2 та УЦ-60 застосовують в аспіраційних установках деревообробки.
УЦ-250; УЦ-300; 35,66 43,55 53,72 60,40 67,53 75,72 84,53 96,06
УЦ-350; УЦ-400; УЦ-450; УЦ-500; 34,62 42,28 52,16 58,64 65,56 73,52 82,06 93,26
УЦ-550; УЦ-600; УЦ-650; УЦ-700; 33,61 41,05 50,64 56,93 63,65 71,38 79,67 90,55
УЦ-750; УЦ-800; УЦ-850 32,64 39,86 49,16 55,27 61,80 69,30 77,35 87,91
Циклони типу ЛТА. Використовуються в основному в деревопереробній промисловості
ЛТА-6; ЛТА-7; 28,07 34,28 42,28 47,53 53,15 59,59 66,52 75,60
ЛТА-8; ЛТА-9; 25,51 31,16 38,43 43,21 48,31 54,18 60,47 68,72
ЛТА-10 23,19 28,33 34,94 39,28 43,92 49,25 54,98 62,48
Циклони ОЕКДМ-К. Використовуються в більшості випадків у деревопереробній промисловості на тартаках, а також лісо- та хімічних комбінатах при пнемотранспорті тирси
ОЕКДМ-12; ОЕКДМ-14; 27,84 34,00 41,93 47,15 52,71 59,11 65,98 74,98
ОЕКДМ-16; ОЕКДМ-18; ОЕКДМ-20; 25,31 30,91 38,12 42,86 47,92 53,74 59,98 68,17
ОЕКДМ-22; ОЕКДМ-24; ОЕКДМ-26; 23,01 28,10 34,66 38,96 43,57 48,85 54,53 61,97
ОЕКДМ-30; ОЕКДМ-34 20,92 25,54 31,51 35,42 39,61 44,41 49,57 56,34
Циклони типу Ц застосовуються в деревопереробці на меблевих фабриках для високоефективного пиловловлювання деревного пилу аспіраційних установок
Ц-250; Ц-300; 34,15 41,70 51,44 57,83 64,66 72,51 80,94 91,98
Ц-375; Ц-450 33,40 40,79 50,31 56,56 63,24 70,91 79,16 89,96
Ц-500; Ц-600
Ц-675; Ц-730 31,73 38,75 47,79 53,73 60,08 67,37 75,20 85,46
Ц-800; Ц-870
Ц-950; Ц-1050 29,82 36,42 44,93 50,51 56,47 63,33 70,69 80,33
Ц-1150; Ц-1235
Ц-1320; Ц-1400 27,44 33,51 41,33 46,47 51,96 58,26 65,03 73,91
Ц-1500; Ц-1600
Циклон РІСІ використовується в аспіраційних установках при переробці волокнистих і липких матеріалів, як циклон-пиловловлювач.
РІСІ №2; РІСІ №3; РІСІ №4; 34,50 42,13 51,97 58,43 65,33 73,26 81,77 92,93
РІСІ №5; РІСІ №6; РІСІ №7; 33,50 40,91 50,46 56,73 63,43 71,12 79,39 90,22
РІСІ №8; РІСІ №9; РІСІ №10; 32,52 39,72 48,99 55,08 61,58 69,05 77,08 87,60
РІСІ №11 31,57 38,56 47,56 53,47 59,79 67,04 74,83 85,04
Циклон ЦОК використовується при переробці абразивних, волокнистих і схильних до злипання та коагуляції матеріалів як циклон-пиловловлювач аспіраційних установок
ЦОК-1 33,47 40,87 50,41 56,68 63,37 71,06 79,32 90,14
ЦОК-2
ЦОК-3 32,46 39,64 48,90 54,98 61,47 68,93 76,94 87,44
ЦОК-4
ЦОК-5
ЦОК-6 31,81 38,85 47,92 53,88 60,24 67,55 75,40 85,69
ЦОК-7
ЦОК-8 31,18 38,07 46,96 52,80 59,03 66,20 73,89 83,98
ЦОК-9
ЦОК-10
ЦОК-11 30,24 36,93 45,55 51,22 57,26 64,21 71,68 81,46
Циклон ЦМ використовується як циклон-пиловловлювач аспіраційних установок в технологічних процесах переробки абразивних, волокнистих і схильних до злипання та коагуляції матеріалів
ЦМ-500 36,14 44,14 54,44 61,21 68,44 76,74 85,67 97,35
ЦМ-600 35,06 42,82 52,81 59,37 66,39 74,44 83,10 94,43
ЦМ-800
ЦМ-1000 33,66 41,10 50,70 57,00 63,73 71,46 79,77 90,66
Циклони НІІОГАЗа ЦН-11 застосовуються для високоефективного пиловловлення в аспіраційних установках технологічних процесів загальнопромислового призначення
ЦН-11-200х1УП 36,61 44,71 55,15 62,01 69,33 77,74 86,78 98,62
ЦН-11-300х1УП
ЦН-11-400х1УП
ЦН-11-500х1УП 36,25 44,27 54,60 61,39 68,64 76,97 85,91 97,63
ЦН-11-600х1УП
ЦН-11-700х1УП 36,07 44,05 54,33 61,08 68,29 76,58 85,48 97,15
ЦН-11-800х1УП
ЦН-11-900х1УП
ЦН-11-1000х1УП 35,34 43,16 53,24 59,86 66,93 75,05 83,77 95,20
ЦН-11-1200х1УП
ЦН-11-1400х1УП
ЦН-11-1600х1УП 34,95 42,69 52,66 59,20 66,19 74,22 82,85 94,16
ЦН-11-1800х1УП
ЦН-11-2000х1УП
Циклони НДІОГАЗу ЦН-15 застосовуються як пиловловлювач І і II ступенів аспіраційних установках технологічних процесів загальнопромислового призначення
ЦН-15-200х1УП 36,25 44,27 54,60 61,39 68,64 76,97 85,91 97,63
ЦН-15-300х1УП
ЦН-15-400х1УП
ЦН-15-500х1УП 35,70 43,60 53,78 60,47 67,61 75,81 84,62 96,17
ЦН-15-600х1УП
ЦН-15-700х1УП 35,52 43,38 53,51 60,16 67,27 75,43 84,20 95,69
ЦН-15-800х1УП
ЦН-15-900х1УП
ЦН-15-1000х1УП 34,81 42,52 52,44 58,96 65,92 73,92 82,52 93,77
ЦН-15-1200х1УП
ЦН-15-1400х1УП
ЦН-15-1600х1УП 34,29 41,88 51,66 58,08 64,93 72,81 81,28 92,37
ЦН-15-1800х1УП
ЦН-15-2000х1УП
Циклони НДІОГАЗу ЦН-15у застосовуються як пиловловлювачі І і II ступенів аспіраційних установках технологічних процесів загальнопромислового призначення де має місце обмеження розмірів за висотою
ЦН-15у-200х1УП 35,52 43,38 53,51 60,16 67,26 75,43 84,19 95,68
ЦН-15у-300х1УП
ЦН-15у-400х1УП
ЦН-15у-500х1УП 34,95 42,69 52,65 59,20 66,19 74,22 82,85 94,15
ЦН-15у-600х1УП
ЦН-15у-700х1УП 34,64 42,30 52,18 58,66 65,59 73,55 82,10 93,30
ЦН-15у-800х1УП
ЦН-15у-900х1УП
ЦН-15у-1000х1УП 33,88 41,37 51,03 57,37 64,15 71,93 80,29 91,25
ЦН-15у-1200х1УП
ЦН-15у-1400х1УП
ЦН-15у-1600х1УП 33,20 40,54 50,01 56,23 62,87 70,49 78,69 89,43
ЦН-15у-1800х1УП
ЦН-15у-2000х1УП
Циклони НДІОГАЗу ЦН-24 застосовуються як пиловловлювачі І ступенів аспіраційних установок технологічних процесів загальнопромислового призначення, а також як розвантажувачі пневмотранспортних установок
ЦН-24-400 31,97 39,04 48,16 54,14 60,54 67,88 75,77 86,11
ЦН-24-500
ЦН-24-600
ЦН-24-700 30,37 37,09 45,75 51,44 57,51 64,49 71,99 81,81
ЦН-24-800
ЦН-24-900
ЦН-24-1000 28,85 35,24 43,46 48,86 54,64 61,26 68,39 77,72
ЦН-24-1200
ЦН-24-1400
ЦН-24-1600 27,41 33,47 41,29 46,42 51,90 58,20 64,97 73,83
ЦН-24-1800
ЦН-24-2000
ЦН-24-2400 26,31 32,14 39,64 44,56 49,83 55,87 62,37 70,88
ЦН-24-3000 24,73 30,21 37,26 41,89 46,84 52,52 58,63 66,63
Циклон НДІОГАЗа СДК-ЦН-33 застосовується як високоефективний пиловловлювач аспіраційних установок сажевого виробництва, а також у технологічних процесах загальнопромислового призначення
СДК-ЦН-33-400 37,09 45,30 55,87 62,81 70,23 78,75 87,91 99,90
СДК-ЦН-33-500
СДК-ЦН-33-600
СДК-ЦН-33-700 36,90 45,07 55,59 62,50 69,88 78,36 87,47 99,40
СДК-ЦН-33-800
СДК-ЦН-33-900
СДК-ЦН-33-1000 36,72 44,84 55,31 62,19 69,53 77,97 87,03 98,91
СДК-ЦН-33-1200
СДК-ЦН-33-1400
СДК-ЦН-33-1600 36,53 44,62 55,04 61,88 69,18 77,58 86,60 98,41
СДК-ЦН-33-1800
СДК-ЦН-33-2000
СДК-ЦН-33-2200 36,17 44,17 54,49 61,26 68,49 76,80 85,73 97,43
СДК-ЦН-33-2400
СДК-ЦН-33-2800 35,81 43,73 53,94 60,64 67,81 76,03 84,87 96,45
СДК-ЦН-33-3000
СДК-ЦН-33-3200 35,45 43,29 53,40 60,04 67,13 75,27 84,02 95,49
СДК-ЦН-33-3600
Циклони НДІОГАЗу СК-ЦН-34 застосовуються як високоефективні пиловловлювачі аспіраційних установок сажевого виробництва, а також у технологічних процесах загальнопромислового призначення
СК-ЦН-34-400 36,75 44,89 55,37 62,25 69,60 78,04 87,12 99,00
СК-ЦН-34-500
СК-ЦН-34-600
СК-ЦН-34-700 36,57 44,66 55,09 61,94 69,25 77,65 86,68 98,51
СК-ЦН-34-800
СК-ЦН-34-900
СК-ЦН-34-1000 36,39 44,44 54,81 61,63 68,90 77,27 86,25 98,02
СК-ЦН-34-1200
СК-ЦН-34-1400
СК-ЦН-34-1600 36,21 44,22 54,54 61,32 68,56 76,88 85,82 97,53
СК-ЦН-34-1800
СК-ЦН-34-2000
СК-ЦН-34-2200 35,84 43,78 53,99 60,71 67,87 76,11 84,96 96,55
СК-ЦН-34-2400
СК-ЦН-34-2800 35,49 43,34 53,45 60,10 67,20 75,35 84,11 95,58
СК-ЦН-34-3000
СК-ЦН-34-3200 35,13 42,90 52,92 59,50 66,52 74,60 83,27 94,63
СК-ЦН-34-3600
Циклони НІІОГАЗа СЦН-40 застосовуються як пиловловлювачі аспіраційних установок різних підприємств машинобудування
СЦН-40-300 35,92 43,87 54,11 60,83 68,02 76,27 85,14 96,75
СЦН-40-400
СЦН-40-500 35,63 43,52 53,68 60,35 67,47 75,66 84,46 95,98
СЦН-40-600
СЦН-40-700 35,38 43,21 53,30 59,93 67,00 75,13 83,87 95,31
СЦН-40-800
СЦН-40-900
СЦН-40-1000 35,03 42,78 52,77 59,33 66,33 74,38 83,03 94,36
СЦН-40-1100
СЦН-40-1200
Циклони СІОТ використовується в якості циклону-пиловловлювача аспіраційних установок в технологічних процесах переробки сухих нелипких матеріалів, зокрема при вловлюванні вапняного пилу
СІОТ №1 36,28 44,31 54,65 61,44 68,70 77,04 85,99 97,72
СІОТ №2
СІОТ №3 35,92 43,86 54,10 60,83 68,01 76,27 85,13 96,75
СІОТ №4
СІОТ №5
СІОТ №6 34,84 42,55 52,48 59,00 65,97 73,98 82,58 93,84
СІОТ №7
Фільтри з пористою перегородкою
Фільтр-циклони 98,81 99,23 99,85 99,99 біля 100
Локальні точечні фільтри 99,83 99,84 99,98 біля 100
Картриджні (патроні) фільтри 98,86 99,95 біля 100

Одним з найбільш важливих характеристик роботи будь-якого пиловловлювача є його аеродинамічний (гідравлічний) опір. В аспіраційних установках пиловловлювачі циклонного типу та фільтри різних конструкцій є елементами вентиляційної системи; на подолання опорів створюваних проходження пилогазових потоків через них витрачається значна частина енергії вентилятора. Надмірно високий опір пиловловлювача, який був наслідком, наприклад, його неправильного вибору або засмічення, призводить до порушення ефективної роботи аспіраційної установки в цілому. Для всіх типів пиловловлювачів їх опір (втрата тиску) залежить від витрати повітря (газу) та коефіцієнта їх опору

У багатьох пиловловлюючих апаратів, наприклад, осадові камери, прямоточні та протиточні циклони, при незмінному проходженні газу через них гідравлічний опір у процесі експлуатації залишається постійним. Однак у більшості фільтрів контактної дії (фільтр-циклони, точкові фільтри, картриджні (патронні) фільтри та ін.) опір у процесі роботи зростає і може перевершувати початкове більш ніж удвічі. У місці з цим, зростає і ефективність пиловловлення, так як шар пилу на рукавах створює додаткові перешкоди для пилу при проходженні через пористий матеріал. В цьому випадку для таких фільтрів необхідно правильно розрахувати критичну кількість пилу на поверхні фільтрувальних елементів та знати величину питомого зростання гідравлічного опору.

Дані фактори на пряму впливають на витрати на витрати з обслуговування пиловловлюючого обладнання та аспіраційних установок в цілому.

Для надання допомоги в пвдборі пиловловлювача Вашего виробництва пишіть на e-mail: metallum_office@ukr.net або дзвоніть на тел: 097 743 69 84.