Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

Короткі характеристики пилу

Короткі характеристики пилу

Аспірація на виробництвах насамперед передбачає знепилення обладнання.

Запилене повітря характеризується вмістом у ньому фракцій пилу різних розмірів в одиниці об'єму повітря, зазвичай запиленість виражається в мг/м3 або кількістю порошин 1см3. Розмір частинок пилу характеризується величиною поперечного перерізу мікрометрах (1мкм=0,001мм).

Пил, що виділяється в процесі обробки, переробки та переміщення продукту, можна кваліфікувати:

        за розмірами (дисперсний склад);

       по виду матеріалу, з якого складається пил;

        з токсичності;

        з пожежо- та вибухонебезпечності.

Залежно від аеродинамічних властивостей частинки пилу або витають або випадають з повітря і осідають.

На виробництвах доводиться зустрічати пил, що складається з частинок розміром у діаметрі від частки мікрометра до 100мкм і більше. Пил з розміром у поперечнику більше 100мкм падає у нерухомому повітрі зі зростаючою швидкістю, частки від 100 до 0,1мкм падають із постійною швидкістю. Частинки менше 0,1мкм не осідають і перебувають у стані безперервного руху, що викликається ударами молекул газу поверхні частинок (так зване броунівський рух). Дрібні частки пилу захоплюються навіть слабкими потоками повітря.

Пил, що виділяється від технологічного обладнання на підприємствах харчової промисловості, за своїм походженням може бути поділений на такі групи:

Органічний пил:

        рослинний - борошняний, тютюновий, крохмальний, цукровий;

       тваринний – кістяний.

Неорганічний пил:

        мінеральний - вапняний;

        металевого походження - сталевий, чавунний, алюмінієвий тощо.

Змішаний пил:

        зерновий - складається з суміші рослинного та мінерального;

        що утворюється при шліфуванні, що дає суміш мінерального та металевого пилу.

Щільність пилу різна: металевого 7,5…8,5т/м3, мінерального 2,0т/м3, органічного 1,6…1,8т/мз, в окремих випадках (наприклад деревний пил) – 0,125т/мз.

У таблиці наведено фракційний склад різних видів пилу, котрі зустрічаються у харчовій промисловості. На малюнку показані фотографії пилу присутнього у процесі транспортування кукурудзи та ячменю на елеваторі. Дані отримані виходячи з великої кількості експериментальних досліджень, проведених на діючих підприємствах.

Вид пилу

Відсотковий вміст у пилу частинок розміром, мкм

Зміст

 SiO2, %
до 1 до 5 до 10 10 и высше
Зернова 8,3 16,6 24,8 50,3 до 10
Борошняна 30,4 36,8 18,3 14,5 --
Цукрова 30,2 24,6 28,9 16,3 --
Крохмальна 34,0 28,0 26,0 12,0 --
Тютюнова 12,4 15,0 27,6 45,0 --

Пил, що утворився при транспортуванні кукурудзи

Пил, що утворився при транспортуванні ячменю

Ступінь шкоди, що завдає пил здоров'ю людини, залежить від його кількості в повітрі, величини та геометрії частинок, токсичності тощо. Частинки діаметром понад 50мкм затримуються у верхніх дихальних шляхах, частинки розміром від 50 до 10мкм глибоко проникають у легені та завдають великої шкоди людині. Найбільш небезпечними за своїм впливом на легеневу тканину є частинки пилу розміром від 5 до 0,25 мкм.

Очевидно, що вибір конструктивного оформлення аспіраційної установки та пиловловлювачів безпосередньо залежить від властивостей пилу в цілому.