Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

Охорона навколишнього середовища у промисловості

Охорона навколишнього середовища у промисловості

Охорона довкілля, як область знань, зазнає останнім часом швидких змін. Ще недавно, у 50-60-ті роки минулого століття, основними питаннями цієї науки був захист дикої природи та раціональне використання природних ресурсів. Стрімке зростання чисельності населення, його технічної озброєності та ефективності впливу на природу призвели до того, що масштаби процесів стали зіставні з природними здібностями природи до самоочищення та нейтралізації шкідливого на неї впливу.

Небезпека непередбачуваних змін у стабільному стані навколишнього середовища настільки велика, що гостро виникла необхідність коригування та вдосконалення способів господарювання людини та її взаємовідносин із природою.

У зв'язку з цим екологічна освіта стає обов'язковою зіставною базовою підготовкою інженерно-технічного персоналу.

Поряд із важливістю знання та розуміння загальноекологічних питань необхідні профільні знання питань охорони навколишнього середовища на підприємствах, з якими сьогоднішні фахівці пов'язують свою трудову діяльність.

Забруднення атмосфери підприємствами зі зберігання та переробки зерна здійснюється в основному пилом та продуктами згоряння палива.

Технологічні операції із зерном, що включають прийом (вивантаження) зерна із залізничного та автомобільного транспорту переміщення зерна транспортуючими механізмами, очищення від домішок супроводжуються значними виділеннями зернового пилу.

При подрібненні зерна, переміщенні та сортуванні його проміжних продуктів та борошна утворюється борошняний пил.

У процесі виробництва комбікормів утворюється комбікормовий пил готових комбікормів і пил компонентів, що входять до складу комбікормів — солі кухонної, крейди, вапняного борошна, шротів і макухи, м'ясо-кісткового, кісткового та рибного борошна, білково-вітамінного концентрату (БВК) та інших.

Для запобігання виділенню пилу через нещільність обладнання та машин у робоче приміщення останні оснащуються системами всмоктувальної вентиляції — аспіраційними установками.

Після очищення в пиловловлювачах (циклони ЦОЛ, 4БЦШ, УЦ тощо) повітря з аспіраційних установок викидається в атмосферу. Незважаючи на високу ефективність пиловловлюючого обладнання, що застосовується на підприємствах зберігання та переробки зерна в середньому 90...95%, сумарні викиди пилу в атмосферу досить великі і досягають для комбінатів хлібопродуктів 40...60т на рік.

Ці цифри багато в чому залежать від таких факторів, як обсяг виробництва підприємства, ступеня оснащеності його високоефективними пиловловлювачами (наприклад, фільтр-циклонамипрямоточними циклонами та ін.), якістю налагодження аспіраційних установок та ін. Однак можна з упевненістю стверджувати, що завдяки пиловим викидам, поблизу будь-якого підприємства зі зберігання та переробки зерна в атмосферному повітрі присутній пил даного підприємства.

Ступінь забруднення атмосферного повітря прийнято визначати шляхом порівняння його фактичного забруднення з критерієм чистоти повітря - гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин (ГДК) в атмосферному повітрі. Порівняно з гранично допустимою концентрацією повітря робочої зони, ГДК для атмосферного повітря «жорсткіше» в кілька разів, наприклад для зернового пилу, ГДК для повітря робочої зони становить 2...4 мг/м3, а для атмосферного повітря ГДКм.р. =0,5мг/м3 та ГДК с.с.=0,15мг/м3.

Така відмінність в гранично допустимих концентраціях зрозуміла, оскільки атмосферним повітрям доводиться дихати людям постійно, а не тільки протягом робочого дня.

Гранично допустимим викидом (ГДВ) є санітарно-технічний норматив.

Основною метою розробки нормативів ГДВ є визначення величини забруднення атмосферного повітря на навколишньому підприємстві території. Розробляються нормативи ГДВ згідно з «ПОСТАНОВОЮ від 28 грудня 2001р. №1780 (Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів загрязнюючих речовин із стаційарних джерел)».

Підсумком розробки нормативів ГДВ є технічно обґрунтована кількість кожного виду забруднюючої речовини, викид якої в атмосферу не буде небезпечним для населення, флори та фауни, що знаходяться на прилеглій до підприємства території. Якщо зараз підприємство викидає забруднюючої речовини більше встановленого нормативу, тоді зменшення величини викиду розробляються реально здійснені заходи. Нормативи ГДВ, заходи щодо скорочення викидів та графік виконання цих заходів узгоджуються та затверджуються у регіональних природоохоронних організаціях.

Щорічно підприємство звітує про проведені заходи та отримує у регіональній природоохоронній організації дозвіл на викид в атмосферу певної кількості забруднюючих речовин.

Механізмом економічного впливу на підприємство є щорічні платежі за забруднення атмосферного повітря, причому схема розрахунку величини платежів стимулює підприємство до якнайшвидшого проведено заходів щодо скорочення своїх викидів.

Ми завжди готові допомогти Вам у підборі аспіраційного та пилоуловлюючого обладнання, щоб забезпечити максимально ефективні режими його функціонування. Для більш детальної консультації звертайтесь на e-mail:metallum_office@ukr.net або дзвоніть по телефону 097 743 69 84.