Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

Пилоосадові камери

Пилоосадові камери

Найпростішими інерційними пиловловлювачами є різні осадові камери. Вони мають просту конструкцію, дешеві у виготовленні, експлуатації та обслуговуванні.

Пилоосадові камери використовуються для уловлювання пилу, який осаджується з пилогазового потоку під дією сили тяжіння. Осадження пилових частинок є дуже повільним процесом. Щоб продовжити час перебування пилегазового потоку в осадовій камері, потрібно максимально знизити швидкість його руху. Це можна досягти за допомогою того, що проходовий переріз пилеосадових камер конструюється у багато разів більше за поперечні перерізи аспіраційних повітроводів. Незважаючи на це в пилоосадових камерах можна затримувати лише дуже великі частинки розміром значно більше 100мк.

 

Рис. 1. Осадова камера рукавного каркасного фільтра

Слід також враховувати, що застосування великих пилоосадових камер, безумовно, неприпустимо при пожежонебезпечних і вибухонебезпечних видах пилу. Практика останніх років показала, що за недотримання термінів видалення затриманого пилу, можливо, виникнення пожежі та вибуху. Тому в сучасних вентиляційних установках великі пилоосадові камери майже не застосовуються. При високих концентраціях пилу в повітрі, що очищається, і наявності в ній значної частини великих, важких частинок доцільно застосування камер малого розміру для попереднього осадження, в яких при турбулентному режимі використовується ефект відділення твердої фази від газоподібної при різкому повороті (або декількох поворотах) потоку біля перегородки або при зіткненні зустрічних потоків або послідовних зривах потоків біля гострих кромок.

Пилоосадові камери дуже часто є частиною конструкцій інших пиловловлювачів (рукавні каркасні фільтри, електрофільтри) або технологічного обладнання як оперативні буферні накопичувачі.

Найбільш часто застосовуються прямокутні камери з однією внутрішньою вертикальною стінкою, що не доходить приблизно на 1/3 висоти до днища камери, наприклад, осадової камери каркасного рукавного фільтра, одна з яких показана на рис.1. Запилений потік входить у камеру через горизонтальний патрубок і, огинаючи перегородку, змінює напрямок, повертаючись на 360 °. Зважені частки відокремлюються від потоку під дією інерційних сил.

Виходячи з практичного досвіду - в осаджувальній камері рукавного каркасного фільтра відокремлюється від повітря, що очищається, до 50% зважених частинок окалини і великого пилу; при очищенні повітря від азбестового текстильного пилу в такій камері може відокремитися до 42% пилу.

Два варіанти коротких лабіринтних камер з поворотом потоку горизонтальній площині представлені на рис. 2, а б. При очищенні повітря від грубого пилу на вибивних решітках виходить ефект затримки 55-60%.

Рис. 2. Лабіринтні пилоосадові камери:

а - конструкції з бункером накопичувачем (А - заспокійлива решітка), б - камера попереднього очищення повітря рукавного каркасного фільтра (1 - камера матер'яного фільтра, 2 - стінки бункера, 3 - вертикальні перегородки, 4 - вхід запиленого повітря).

Осаджувальні камери доцільно встановлювати перед циклонами пиловловлювачами. Це дозволить знизити навантаження (концентрацію твердих частинок в аспіраційних газах) на пиловловлювач другого ступеня.

Наприклад, при використанні пилоосадових камер в аспіраційних установках машинобудівних та будівельних підприємств перед циклонами НДІОГАЗ (ЦН-11, ЦН-15, ЦН-15у, ЦН-24) чи циклонами СІОТ пилове навантаження на останніх зменшується майже в два рази. Це автоматично збільшує ефективність пиловловлення циклонами на 34…41%. На деревопереробних підприємствах, особливо при використанні пневмотранспорту стружки та тирси, установка пилоосадних камер перед циклонами ЛТА, ОЄКДМ-К, Ц, УЦ, РІСІ теж дає позитивний ефект пиловловлення на 16…23%. Монтаж камер в аспірації на зернопереробних підприємствах перед циклонами ЦОЛ, 4БЦШ (У21-ББЦ), УЦ-38 дає збільшення ефективності пиловловлення на 18…29%.