Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

Пилоуловлювачі зернопереробних підприємств

В аспіраційних установках зернопереробних підприємств у більшості випадків використовуються різні типи пиловловлювачів: гравітаційні (пилозбірні та осадові камери), інерційні пиловловлювачі (протиструмові та прямоточні циклони), фільтр-циклони та точкові фільтри.

Ефективність пиловловлювання в осадовій камері залежить від її розмірів, тобто тривалості перебування в ній повітря з пилом, а також від дисперсності та концентрації пилоповітряного потоку і коливається в межах 40...60%. Осадові камери використовують для попередньої грубої очистки повітря від великих частинок пилу з метою зменшення її концентрації в повітроводах аспіраційної системи та зменшення навантаження на пиловловлювачі. Подібні камери застосовують, наприклад, у сепараторах.

Пилозбірник являє собою повітропровід великого діаметра, в нижній частині якого встановлений шнек для виведення з нього пилу, що осів.

Діаметр пилозбірника визначають із розрахунку проходження через нього максимально необхідної кількості повітря зі швидкістю 2,0...2,5м/с.

Пилозбірник застосовують для попереднього очищення повітря перед фільтр-циклонами при роботі групи однотипного обладнання, встановленого на одному поверсі, з невеликою витратою повітря та однією аспіраційною установкою.

Наявність в аспіраційній установці пилозбірника дозволяє розвантажити фільтр, веде до ліквідації величезної кількості фасонних деталей, тобто набагато спрощує розрахунок і забезпечує умови рівності втрат тиску в точках злиття пилоповітряних потоків через малу швидкість повітря в збірнику.

Найбільшого поширення на зернопереробних підприємствах набули одиночні циклони типу ЦОЛ та батарейні типу 4БЦШ (У21-ББЦ) та УЦ (однорядні та дворядні) із середнім ступенем очищення повітря, рівним відповідно 90, 93,5 та 95% на фракціях більше 63 мкм.

Ступінь очищення повітря в циклоні залежить від фізико-механічних характеристик пилоповітряних потоків та їх швидкості входу в пиловловлювач, діаметра циклону.

До фізико-механічних характеристик, які впливають на ефективність пиловловлення відносяться розміри, щільність та злипання частинок пилу. Зокрема, чим більші розміри частинок і більша щільність пилу, тим вищий відсоток уловлювання їх із повітряного потоку.

Чим вище вхідна швидкість пилоповітряного потоку у вхідному патрубку циклонного пиловловлювача, тим більше сили інерції і тим вище коефіцієнт корисної дії циклону. Але ці співвідношення зберігають значення до деяких фіксованих значень вхідних швидкостей (орієнтовно до 20м/с). Якщо швидкість входу збільшується і далі виникає відрив струменів від внутрішніх стінок циклону і віднесення пилу. Існує деякий оптимальний інтервал рекомендованих значень вхідних швидкостей у вхідному патрубку для різних типів циклонів та видів пилу, при яких спостерігається максимальна ефективність пиловловлення. Вхідну швидкість пилоповітряного потоку в циклони приймають: для циклонів ЦОЛ - 18 м/с; для батарейних циклонів 4БЦШ (У21-ББЦ) - 16 ... 18 м / с; для батарейних циклонів УЦ – 10..12м/с. Зростання або падіння швидкості проти рекомендованої може знизити ефективність пиловловлення.

Чим більший внутрішній розмір циліндричної частини циклонного пиловловлювача, тим менше значення відцентрової сили створюваної в ньому, тому щоб очищення великих обсягів повітря відбувалося з максимальною ефективністю циклони малих діаметрів комплектуються батареї.

Циклон типу ЦОЛУсередині конічної частини встановлений клапан, який слід демонтувати при використанні циклону як розвантажувач.

Батарейне встановлення циклонів типу 4БЦШ (У21-ББЦ)Батарейну установку циклонів та повітрозбірну коробку можна розгорнути щодо осі збірного конуса на кут, кратний: 30° для батарей із циклонами діаметром від 200 до 275 мм; 22 ° 30 '- від 300 до 350мм, 15 ° - від 400 до 600мм. Батарейні циклони 4БЦШ (У21-ББЦ) комплектуються шлюзовими затворами 15л та шлюзовими затворами 22л (для батарей з циклонними елементами діаметром від 300 до 600мм).

Батарейне встановлення циклонів типу УЦВипускають їх з однорядним та дворядним розташуванням, вихлоп очищеного повітря відбувається через равлики або збірні колектори та повітрозбірники. При однорядному розташуванні установки виготовляються праві та ліві. По входу повітря (праві по ходу годинникової стрілки, ліві проти ходу годинникової стрілки).

Прямоточні циклони ПТЦПрямоточні циклони ПТЦ (їх ще називають і осьовими) використовуються в аспіраційних установках зерносушарок. Вони розраховані для очищення великих обсягів повітря (до 35 тис. м3/годину). При цьому ефективність пиловловлення на виході становить не більше 20мг/м3.

Фільтр-циклони ФЦФільтр-циклони ФЦ призначені для високоефективного очищення пилоповітряних потоків у технологічних процесах та транспортуванні сипучих матеріалів. Ефективність пиловловлення на фракціях від 2,5мкм становить 99,5%. Це має місце на підприємствах, де підвищені вимоги до вловлювання пилу та екологічної безпеки.

Точкові фільтри. Точкові фільтри (локальні аспіраційні установки) є перспективним, з низьким споживанням електроенергії, обладнанням для знепилення транспортнотехнологічних ліній не тільки на підприємствах зернопереробної промисловості, а й на виробництвах інших галузей. Розрізняють чотири типи точкових фільтрів:

- горизонтальний точечний фільтр ФТГ – встановлюється на насипних лотках стрічкових транспортерів та на ланцюгових скребкових транспортерах;

вертикальний точечний фільтр ФТВ – встановлюється на ковшових елеваторах (норіях);

- вертикальний точечний фільтр шафного типу для авто - та ж.д. прийомів ФТВШвикористовується для огородження та створення розрідження з метою аспірації у місцях розвантаження залізничних вагонів та автомобільного транспорту;

вертикальний точечний фільтр для бункерів та силосів ФТСкв та ФТСкр – використовується для аспірації силосів та бункерів, зокрема при використанні пневмотранспорту. Виготовляється у двох виконаннях: ФТСкв та ФТСкр відповідно квадратного та круглого перерізів.

НВФ МЕТАЛЛУМ може виготовити будь-яке нестандартне обладнання для здійснення аспірації на Вашому підприємстві. Ми завжди готові допомогти Вам у підборі аспіраційного та пиловловлюючого обладнаннящоб забезпечити ефективні режими його функціонування на Вашому підприємстві. Для більш детальної консультації звертайтесь на e-mail:metallum_office@ukr.net  або дзвоніть по телефону 097 743 69 84.