Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

Розрахунок пиловловлювачів дробарок на заводах силікатної цегли

Розрахунок пиловловлювачів дробарок на заводах силікатної цегли

Розрахунок відборів аспіраційного повітря конусних та щокових дробарок та підбір пиловловлювачів

У конусних і щокових дробарках слід аспірувати місце падіння дробного матеріалу в пристрій, що дробить (завантажувальну частину дробарки), а також місце падіння з дробарки на конвеєр дробленого матеріалу (розвантажувальну частину дробарки). Порядок розрахунку продуктивності місцевих відсмоктувачів наступний:

1. Як для перевантажувального вузла визначають кількість повітря Lа1, що надходить в укриття завантажувальної частини дробарки разом з матеріалом дроби LЕЖ1 і через нещільності LН1:

1=LЕЖ1+ LН1, м3

При підрахунку Lа1 розрідження у верхньому укритті приймають рівним Ру=50Па.

2. Як для перевантажувального вузла визначають продуктивність місцевого відсмоктування від укриття розвантажувальної частини дробарки:

Lа=LЕЖ2+ LН2, м3

При цьому враховуються такі особливості:

а) кінцеву швидкість руху подрібненого матеріалу розраховують по висоті падіння його від розвантажувального отвору дробарки до конвеєра, що приймає;

б) суму коефіцієнтів місцевих опорів розраховують по всьому тракту руху повітря, починаючи від входу його в укриття головки конвеєра, що подає;

в) при розмірах сипучого продукту приймають середній діаметр подрібненого матеріалу;

г) розрідження в укритті приймають 150Па.

3. Продуктивність місцевого відсмоктування від верхнього укриття визначають за формулою:

Lа= Lа1-LЕЖ2, м3

Рис. 1. Схема аспірації ділянки «конвеєр – щокова дробарка – конвеєр»

Табл. 1. Кількість повітря, що аспірується LO, м3/година і підбір циклону пиловловлювача конструкції НДІОГАЗ ЦН-11 (ЦН-15) при висоті перепаду Н до 3,0м

Тип дробарки

Сумарна кількість повітря, що аспірується

Циклон НДІОГАЗ типу ЦН-11 (ЦН-15)

Щекова дробарка

С-182Б

2140

ЦН-11-500хУП

(ЦН-15-500хУП)

СМ-166А

2560

ЦН-11-400х2УП

(ЦН-15-400х2УП)

СМ-11Б

2220

ЦН-11-300х4УП

(ЦН-15-300х4УП)

СМ-741

2300

ЦН-11-300х4СП

(ЦН-15-300х4СП)

СМ-741

2600

ЦН-11-400х2СП

(ЦН-15-400х2СП)

СМ-135

2800

ЦН-11-600хУП

(ЦН-15-600хУП)

 

Рис. 2. Схема аспірації ділянки «конвеєр – конусна дробарка – конвеєр»

Табл. 2. Кількість повітря, що аспірується LO, м3/година і підбір циклону пиловловлювача конструкції НДІОГАЗ ЦН-11 (ЦН-15) при висоті перепаду Н до 3,0м

Тип дробарки

Сумарна кількість повітря, що аспірується

Циклон НДІОГАЗ типу ЦН-11 (ЦН-15)

Конусна дробарка

КСД-600Б

1100

ЦН-11-400×УП

(ЦН-15-400×УП)

КСД-900Б

1350

ЦН-11-300×2СП

(ЦН-15-300×2СП)

КСД-1200Л

1480

ЦН-11-200x4УП

(ЦН-15-200x4УП)

КСД-1200Б

1570

ЦН-11-200x4СП

(ЦН-15-200x4СП)

КСД-1750Б

3880

ЦН-11-500x2СП

(ЦН-15-500x2СП)

КСД-2200А

4300

ЦН-11-500x2УП

(ЦН-15-500x2УП)

КСД-2200Б

4820

ЦН-11-400x4СП

(ЦН-15-400x4СП)

КМД-1200

2000

ЦН-11-500хСП

(ЦН-15-500хСП)

КМД-1750

2600

ЦН-11-400х2СП

(ЦН-15-400х2СП)

КМД-2200/400

3250

ЦН-11-400×2УП

(ЦН-15-400×2УП)

КМД-2200/600

2930

ЦН-11-300x4УП

(ЦН-15-300x4УП)

Розрахунок відборів аспіраційного повітря валкових дробарок та підбір пиловловлювачів

У валкових дробарках для ефективного знепилення достатньо аспірувати лише місце вивантаження подрібненого матеріалу на конвеєр. Продуктивність місцевого відсмоктування слід визначати за формулою:

Lа=LЕЖ+ LЕЖ.НАДЛ+ LН, м3

де LЕЖкількість повітря, що надходить у укриття по жолобу тільки завдяки ежекцину матеріалів;

LЕЖ.НАДЛ кількість повітря, що надходить в укриття по жолобу тільки під дією здатності нагнітати ротора дробарки;

LН кількість повітря, що надходить через нещільність укриття.

Величини LЕЖ та LН розраховують як для перевантажувального вузла з такими особливостями:

а) кінцеву швидкість руху подрібненого матеріалу розраховують за висотою його падіння від центру нижніх валків до конвеєрної стрічки;

б) суму коефіцієнтів місцевих опорів розраховують по всьому тракту руху повітря, починаючи від входу його в укриття головки конвеєра, що подає;

в) при підрахунку розмірів сипучої сировини приймають середній діаметр подрібненого матеріалу;

г) розрідження в укритті приймають 160Па.

Величину LЕЖ.НАДЛ розраховують за формулою:

LЕЖ.НАДЛ=6,3FЩ·ω·Dв, м3

де площа перерізу щілини між нижніми валками, м2;

ωкутова швидкість обертання валків, рад/с;

Dвдіаметр валків, м.

Методика розрахунку обсягів аспірації від молоткових нереверсивних дробарок та підбір пиловловлювачів

Раціональною схемою аспірації нереверсивної молоткової дробарки є влаштування місцевого відсмоктування тільки від місця розвантаження подрібненого матеріалу. Продуктивність місцевого відсмоктування розраховують за формулою:

Lа=LНАДЛ+LН, м3

де LНкількість повітря, що просмоктується через укриття, що визначається як для перевантажувальних вузлів;

LНАДЛкількість повітря, що надходить в укриття по жолобу завдяки нагнітальній здатності ротора дробарки, що визначається за формулою:

LНАДЛ=Cg·m·ω·D3·l·lm/lр, м3

де Сgаеродинамічний коефіцієнт дробарки;

mкількість молотків у ряду;

lmширина молотка, м;

lр — ширина ротора, м;

lчисло рядів молотків на роторі;

ωкутова швидкість обертання ротора, рад/с;

Dмдіаметр ротора з молотками, м.

 

Рис. 3. Схема аспірації ділянки «конвеєр – молоткова дробарка – конвеєр»

Табл. 3. Кількість повітря, що аспірується LO, м3/година і підбір циклону пиловловлювача конструкції НДІОГАЗ ЦН-11 (ЦН-15) при висоті перепаду Н до 3,0м

Тип дробарки

Сумарна кількість повітря, що аспірується

Циклон НДІОГАЗ типу ЦН-11 (ЦН-15)

Молоткова дробарка

СМ-218М

4100

ЦН-11-500x2СП

(ЦН-15-500x2СП)

РДБ-3000

4300

ЦН-11-500x2УП

(ЦН-15-500x2УП)

СМ-431

3000

ЦН-11-400×2УП

(ЦН-15-400×2УП)

СМ-194

6450

ЦН-11-400×4СП

(ЦН-15-400×4СП)

СМ-1706

10000

ЦН-11-500x4УП

(ЦН-15-500x4УП)