Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

Характеристики ефективності роботи пиловловлювачів

Характеристики ефективності роботи пиловловлювачів

Оцінки роботи різних конструкцій пиловіддільників є достатньо загальними. Їх можна виробляти такими величинами:

  • к.к.д. - Відношення кількості відділеного пилу до кількості її, що надійшло з повітрям на уловлювання:

        

де mдозапиленість повітря до очищення (на вході в пиловловлювач), мг/м3

      mпослете ж саме, після очищення, на виході, мг/м3;

  • продуктивність, обчислюється кількістю газу, що очищається за одиницю часу м3/годину або м3/с. Для матер'яних фільтрів також можна характеризувати продуктивність кількістю газу, яка очищається ефективно без підвищення опору на одиницю площі, м3/годину на 1 м2;

  • опір пиловідділювача - це енергетичний показник, що характеризує додаткові витрати потужності вентилятора, Па. Визначається за такою формулою:

де ζ – коефіцієнт опору. Для циклонів 4БЦШζ=5,0; ЦОЛζ=5,0; УЦζ=20Д; циклонів НІОГАЗ ЦН – наведені в таблиці.

      ρ – щільність повітря (газу), кг/м3;

     Vвхшвидкість входу в пиловловлювач, м/с

  • прямі витрати коштів на придбання газоочисної установки, вартість матеріалів, амортизації, ремонту та обслуговування.

Фахівці НВФ МЕТАЛЛУМ зможуть швидко підібрати циклон, який необхідний для Вашого виробництва. Для цього телефонуйте за тел.: 097 743 69 84 або пишіть на e-mail: metallum_office@ukr.net