Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

Класифікація вентиляційних установок

Класифікація вентиляційних установок

Вентиляцією називається сукупність заходів та пристроїв, що використовуються для організації повітрообміну для забезпечення заданого стану повітряного середовища у приміщеннях та на робочих місцях.

         Вентиляційні установки застосовують у різних сферах діяльності. Найбільш широко вентиляційні установки використовуються для вентиляції (забір застояного повітря в житлових і громадських будівлях, газових виділень різноманітних промислових підприємств і припливу свіжого повітря), аспірації (відбір пилоповітряної суміші від технологічного обладнання елеваторів, деревообробних заводів, заводів будівельних матеріалів), пневмоуборки повітряного опалення у виробничих, громадських та

         Вентиляційні установки можна класифікувати за такими ознаками:

         - за призначенням діляться на припливні та витяжні;

         - по зоні вентилювання – місцеві та загальнообмінні;

         - за способом спонукання потоку можна розділити на системи з природним та штучним (механічним) спонуканням потоку;

         - по конструкції – канальні та безканальні.

         На сьогоднішній день вентиляційні установки це сукупність різного роду вентиляційного обладнання (вентилятори різних конструкцій, повітроводи та фасонні деталі до них, фільтри та пиловловлювачі циклонного типу та ін.) які вимагають не лише кваліфікованого підходу проектанта, монтажних та сервісних бригад, а також мають розглядатися з погляду простоти обслуговування та дизайну.

Більш інформації за тел. 097743 69 84.