Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

Види вентиляційних установок підприємств із зберігання та переробки зерна

Види вентиляційних установок підприємств із зберігання та переробки зерна

Місцеві та центральні вентиляційні установки із замкнутим циклом повітря. За кількістю машин, що обслуговуються одним вентилятором, розрізняють місцеві та центральні вентиляційні установки.

Під місцевими прийнято розуміти вентиляційні установки, в яких кожен вентилятор обслуговує тільки одну машину або крапку, що виділяє пил (рис. 13, а). Такі установки зазвичай називають місцевою аспірацією машин або місцевою системою аспірації машин. Вони характеризуються тим, що в переважній більшості випадків вентилятор встановлений в машині, що обслуговується, і конструктивно пов'язаний з нею. Тому на малюнку 1 показані схеми установок, що включають тільки фільтри, що нагнітають (див. рис.1. а) або циклони (див. рис. 1. б, в). У схемі, показаної малюнку 1. в, можна було б встановити і всмоктуючий фільтр, але така схема не характерна для місцевих установок; вона дозволяє приєднати до всмоктуючого фільтра ще одну або кілька машин, тобто перетворювати місцеву аспірацію машин на центральну.

Рис. 1. Схеми місцевих вентиляційних установок із замкнутим та розімкненим (стосовно будівлі) циклами повітря

Місцеві системи аспірації машин відомі давно (ХVІІ-XVIII ст.). У них машина, що аспірується, настільки зблизилася з пилеотделителем, що з'явилися конструкції машин з вбудованим не тільки вентилятором, а й пилеотделителем. Ці конструкції перетворилися далі на машини із замкнутим циклом повітря, що набули поширення тільки в середині минулого століття. Таким чином, вітчизняні машини із замкнутим циклом повітря, що випускаються, можна розглядати як логічний розвиток і конструктивне завершення місцевих систем аспірації.

Під центральними розуміють вентиляційні установки, в яких один вентилятор обслуговує кілька машин або пиловидільних точок (рис. 2). Такі установки часто називають центральною аспірацією. У них повітропровід є розгалуженою мережею труб різного діаметра, по кожній з яких повинні протікати задані обсяги повітря.

Рис. 2. Схеми центральних вентиляційних установок із замкнутим та розімкненим (стосовно будівлі) циклами повітря із застосуванням:

а - фільтра, що нагнітає; б - всмоктувального фільтра; в – циклону.

хеми з нагнітаючими матер'яними фільтрами показані лише як наочний приклад. Встановлення конструкцій таких фільтрів на зернопереробних підприємствах категорично заборонено органами пожежного нагляду, як вибухонебезпечних.

По відношенню до будівлі розрізняють установки із замкнутим та розімкненим циклами повітря.

В установках із замкнутим циклом повітря, що відсмоктується з будівлі через машини, що аспіруються, знову повертається в нього після очищення від пилу (див. рис. 1. а і рис. 2. а).

Можливий замкнутий цикл із застосуванням всмоктуючого фільтра; при цьому повітря після вентилятора можна спрямовувати всередину будівлі лише за умови гарної роботи фільтра, що всмоктує, тобто коли залишкова запиленість повітря після проходження через фільтр не перевищує гранично допустимої по СНІП.

Однак пряма рециркуляція повітря після всмоктуючих фільтрів заборонена органами протипожежного нагляду, так як у разі загоряння тканини в приміщення можуть потрапити її клаптики, що тліють, а також іскри. Тому перед випуском повітря до приміщення його обов'язково пропускають через промивні камери. Можна також застосовувати спеціальні пристрої, розроблені у ВНДІЗ та ЦНДІПО.

В установках з розімкненим циклом повітря, що відсмоктується з будівлі через машини, що аспіруються, виводиться назовні після очищення від пилу (див. рис. 1. 6, в і рис. 2. 6, в). В установках з розімкненим циклом через всі отвори і щілини в зовнішніх огородженнях будівлі повинна надходити ззовні така ж кількість повітря, яка викидається назовні всіма вентиляційними установками, що працюють. При цьому зовнішнє повітря надходить у будинок під впливом розрідження, що створилося в ньому; на окремих підприємствах воно сягає 150-200 Па.

Основні переваги місцевих систем:

значно спрощується та зменшується довжина мережі повітропроводів у порівнянні з центральними системами аспірації машин; це обумовлюється можливістю установки пилеотделителя в безпосередній близькості від машини, що обслуговується (зазвичай встановлюють над машиною, що дозволяє отримати короткий і, головне, вертикальний повітропровід, що не забивається пилом і не потребує систематичного очищення);

нескладно регулюється робота повітря у машині; збільшення або зменшення обсягів повітря, що відсмоктується від даної машини, не викликає у роботі інших машин змін, які можуть бути під час використання центральних вентиляційних установок.

Водночас місцеві системи аспіраційних машин мають багато істотних недоліків; до них відносяться:

збільшення витрати енергії, що викликається наявністю великої кількості невеликих вентиляторів із відносно низьким коефіцієнтом корисної дії;

захаращення будівлі великою кількістю дрібних пилеотделителей;

забруднення повітря виробничих приміщень пилом, що проникає через нещільності в повітряних проводах, що нагнітають, що несуть запилене повітря від вентиляторів до пиловідділителя.

Тому застосування центральних вентиляційних установок і машин із замкнутим циклом повітря краще.

Повністю замкнутий по всіх вентиляційних мережах цикл повітря не можна застосовувати, що пояснюється наступним.

По-перше, повітря в приміщенні практично не оновлюватиметься за рахунок зовнішнього, свіжого, що заборонено діючими санітарними нормами.

По-друге, у будівлю вносилася б велика кількість вологи рециркулюючим повітрям і посилювалися б неприємні запахи.

По-третє, створилася можливість значного підвищення запиленості повітря, викликана недостатньо ефективної роботою пилеотделителей, після очищення у яких повітря повертається у будинок.

Відповідно до санітарних норм проектування промислових підприємств гранично допустима запиленість повітря (мається на увазі борошняний пил з домішкою SiO2 до 2%) не повинна перевищувати 6мг/м3, а повітря, що подається назад, може мати запиленість не більше 30% гранично допустимої, тобто. не більше 1,8 мг/м3.

Отже, рециркуляція повітря можлива лише за умови, якщо запиленість повітря, що йде з пиловідділювача менше 1,8мг/м3. Якщо при цьому запиленість повітря, що відсмоктується від обладнання та надходить у фільтр, дорівнює 0,5 г/м3, то коефіцієнт очищення повітря фільтром має бути не менше ніж 99,64%. Це вказує на підвищені вимоги, що пред'являються до коефіцієнта очищення повітря у фільтрі зі збільшенням запиленості повітря, що відсмоктується від обладнання (рис. 3).

Рис. 3. Залежність величини коефіцієнта очищення Еп рециркулюючого повітря від запиленості повітря ап. відсмоктується від машин

З цього виходить, що конструкції пристроїв, що відсмоктують повітря не повинні допускати попадання в повітропровід скільки-небудь значних кількостей пилу.

Завдання знепилюючої вентиляції полягає не в тому, щоб нести в повітропровід пил, що утворюється при різних технологічних процесах, а в тому, щоб запобігти можливості виділення її назовні. Для цього достатньо лише створити потрібне розрідження у пилозахисному кожусі. Дотримання цього принципу значно полегшує можливості здійснення рециркуляції повітря.

При здійсненні рециркуляції повітря необхідно систематично контролювати запиленість і вологість повітря, що викидається всередину будівлі фільтрами, а також потрібні пристрої, що автоматично перекривають повітропровід у разі загоряння фільтра, та вогнеперегородники у місці виведення повітря всередину будівлі. Ці умови поки не можна повністю дотриматися; тому більшості підприємств застосовують ще розімкнений цикл повітря.

При повністю розімкнутому циклі повітря всередину будівлі безперервно надходить холодне повітря в кількості, що дорівнює виведеному назовні, що викликає негативні наслідки. Найбільш важливими є:

зниження температури повітря всередині будівлі в зимових умовах до меж, що вкрай ускладнюють роботу обслуговуючого персоналу;

зниження температури та абсолютної вологості повітря всередині будівлі, що викликає на млинах надмірне підсушування оболонок зерна в процесі розмелювання та пов'язане з цим зниження якості борошна;

підвищення витрат енергії вентиляторами; крім звичайних опорів, вони повинні долати ще опір, що виникає під час надходження повітря ззовні; цей опір досягає іноді 15-20% тиску, що розвивається вентиляторами.

Перші дві обставини здаються цілком усувними шляхом підігріву і зволоження повітря, що припливає зовні до потрібних температур і вологості; однак, практично зазначені заходи, наприклад на млинах, не можна здійснити. Підігрів припливного повітря при повністю розімкнутому циклі зажадав би величезної витрати енергії (палива), більшої, ніж для процесу розмелювання, тобто на привід обладнання всього підприємства в цілому.

Слід зазначити, що застосування звичайного розімкнутого циклу спричиняє величезну, рідко зустрічається де-небудь кратність вентиляційних обмінів (ставлення годинного повітрообміну до обсягу приміщення, в якому він відбувається). Так, наприклад, у розмольному відділенні млина величина повітрообміну доходить до 6-10 на годину, а в зерноочисному відділенні — до 20 на годину, тоді як в адміністративних приміщеннях величина кратності повітрообміну дорівнює лише 1,5 на годину.

Повітря, що відсмоктується з обладнання, особливо в розмольному відділенні млина, несе з собою велику кількість тепла (приблизно 30% кількості енергії, що витрачається на переробку зерна). Тому слід застосовувати такі системи вентиляційних установок, при яких повітря, що відсмоктується, поверталося б у будівлю. Теплові втрати будівлі можуть бути покриті теплом, що міститься в повітрі, що відсмоктується з обладнання; проте в даному випадку, як уже згадувалося, необхідно забезпечити цілком ефективне очищення повітря, що рециркулює.

Тому слід ознайомитися із системами складніших вентиляційних установок, що зменшують кратність обміну повітря в будівлі, а також використовують для опалення енергію, витрачену на переробку зерна.

Фахівці НВФ МЕТАЛЛУМ допоможуть у підборі як пиловловлювачів для аспіраційних установок (циклоны 4БЦШ, ЦОЛ, УЦ) так і аспіраційного обладнання загалом для Вашого підприємства. Для більш детальної консультації звертайтесь на e-mail:metallum_office@ukr.net  або дзвоніть по телефону 097 743 69 84.