Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

Циклони пиловловлювачі металургійних підприємств

Циклони пиловловлювачі металургійних підприємств

У металургії найбільш поширені сухі циклони конструкцій інститутів НДІОГАЗ (типу ЦН) і СІОТ (типу СІОТ). Для збільшення продуктивності циклони компонують в групи по кілька штук, що працюють паралельно.

Частина циклонів НДІОГАЗ (ЦН-11, ЦН-15, ЦН-15у і ЦН-24) характеризуються похилим вхідним патрубком, кут нахилу якого до горизонталі ɑ, різний і вказується в їх позначенні. Так, циклон ЦН-15 має кут ɑ = 15. Різновидом ЦН-15 є циклон ЦН-15у (вкорочений розмір по висоті). Інші поширені типи - ЦН-11 і ЦН-24 мають відповідно кути входу пилоповітряного потоку 11 і 24 град. Циклон ЦН-11 відрізняється найбільшою «круткою» потоку внаслідок найменшого кута нахилу патрубка, а, отже, найбільш високим коефіцієнтом гідравлічного опору і найбільшою ефективністю очищення. Циклон ЦН-15 забезпечує порівняно високу ступінь уловлювання при порівняно невеликому гідравлічному опорі, тому він використовується найбільш широко.

Також до циклонів НДІОГАЗ відноситься спірально-циліндричний циклон СЦН-40, який представлений 10-тьма типорозмірами: від СЦН-40-200 до СЦН-40-1200. Цифра 40 символізує відношення діаметра вихлопної труби циклону до його циліндричної частини.

Циклони типів СК-ЦН-34 і СДК-ЦН-33 мають конічний корпус. Ці циклони забезпечують високу ступінь очищення при порівняно невеликій швидкості газового потоку на вході в апарат, але мають більші, ніж звичайні циклони, габаритами і вимагають більшої витрати металу.

Ефективність пиловловлювання і гідравлічний опір конічного циклону СІОТ приблизно такі ж, як і в циклонах НДІОгаза. Рекомендується застосовувати циклони типу СІОТ в обмежених по висоті приміщеннях для уловлювання неабразивного пилу. Дуже широко циклони СІОТ використовуються на вапняних підприємствах.

Для збільшення продуктивності циклони збирають в групи по кілька штук. Вони в даному випадку працюють паралельно. При послідовної компонуванні циклонів - збільшується ефективність пиловловлення газоочисної установки в цілому.

Компонування циклонів в групи може бути круговимї (в основному, якщо мова йде про групи, де циклонних елементів від 10 до 14шт) і прямокутним (по одному або двох паралельних рядах).

Таблиця 1. Рекомендації щодо компонування циклонів в групи.

  • Компонування циклонів в групи з переважним застосуванням

  • Компонування циклонів в групи з обмеженим застосуванням

У прямокутному компонуванні може застосовуватися ступеневу розташування циклонних елементів. Це дає деяку перевагу в економії місця в плані, але габарити по висоті збільшуються.

Мал. 1. Прямокутна компоновка циклонів в групу з 6-ти елементів.

1 - заглушка; 2 - збірка чистого газу; 3 - кільцевої дифузор ;: 4 - циклонний елемент; 5 - укосина; 6 - люк; 7 - бункер; 8 - колектор для входу пилогазового потоку; 9 - дозволений рівень заповнення бункера пилом; 10 - можливі варіанти конструктивного оформлення виходу газу; 11 - вхід газу

Мал. 2. Кругова компоновка циклонів в групу з 10-ти елементів.

1 - люк; 2 - підвідний газохід; 3 - бункер для збору пилу; 4 - циклонний елемент; 5 - кільцевої дифузор; 6 - заглушка; 7 - збірник чистого газу; 8 - колектор для входу пилогазового потоку; 9 - положення виходу очищеного газу визначається умовами компонування

Для збору і виведення очищеного від пилу газу в відвідний газохід служать збірники газу. Їх встановлюють на кільцевих диффузорах вихлопних труб циклонних елементів і постачають патрубками для виведення газу. Ці патрубки можна встановлювати на збірниках газу вертикально або горизонтально на будь-який з бічних сторін. Для групових циклонів з прямокутною компонуванням збірники виконують у вигляді коробок прямокутного перетину. Плоскі стінки збірок повинні бути обладнані ребрами жорсткості. Для групових циклонів з круговою компонуванням збірники також можна виготовляти циліндричної форми. Для огляду збірок передбачають люки або заглушки діаметром від 250 до 500 мм.

Кільцеві дифузори встановлюють в групових циклонах для зниження гідравлічного опору за рахунок розширення потоку і зниження крутки при виході його з циклонних елементів. Кільцевій дифузор складається з конічного дифузора, в який вставлено тіло обертання, що фіксується в ньому двома штирями (рис. 3).

Мал. 3. Кільцевій дифузор для групових циклонів

У зв'язку з тим, що виготовлення кільцевих дифузорів безпосередньо підвищує металоємність апарату, можна застосовувати в компонуванні групових циклонів для відводу газів розкручують равлики.