Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

Циклони УЦ

Циклони УЦ

Циклони типу УЦ розроблені інститутами Гіпродревпром та Гіпродрев для деревопереробної промисловості та ВНДІЗ для зернопереробної промисловості. Також велика кількість циклонів цього типу розроблено зарубіжними виробниками.

Відмінною особливістю циклонів УЦ є спірально-плоский вхід повітря. Вони відносяться до конічних циклонів. Відношення висоти конуса до висоти циліндричної частини становить 2,9...2,5.

ВНДІЗ досліджували та рекомендували дві основні конструкції – УЦ-38 та УЦ-45. Діаметр труби циклонів УЦ-38 менший ніж УЦ-45 (0,38Д і 0,45Д), переріз вхідного патрубка перших – квадратний, других – прямокутний.

Після порівняльних випробувань було визначено, що ефективність циклонів УЦ-38 вища, ніж УЦ-45, але енергетичні показники гірші. Опір циклонів УЦ-45 нижче. Зрозуміло, що ефект пиловловлювання циклонів може істотно відрізнятися залежно від кількості та якості пилу, що міститься у повітрі.

Також було встановлено, що найбільш оптимальною є швидкість входу не більше 12м/с.

Опір циклонів УЦ можна визначити за формулою

де ξ - коефіцієнт опору циклону. Для циклонів одиночного виконання ξ=6,3, групового ξ=8…9

      Д - діаметр циклону в мм

      ρ - густина повітря, кг/м3

      Vвх - швидкість входу повітря, м/с

Батарейні циклони УЦ-38 слід рекомендувати для застосування у складі пилової захисту мереж внутрішньоцехового та міжцехового пневмотранспорту — до фільтрів і повітродувок (вентиляторів), для остаточного очищення повітря в тих млинових аспіраційних та внутрішньоцехових пневмотранспортних мережах, а також мережах. з яких повітря не рециркулює у робоче приміщення (вихлоп у зовнішню атмосферу). Для остаточного очищення повітря в аспіраційних та пневмотранспортних установках зерноочисних відділень, якщо ефект пилозатримання рециркуляційних апаратів не нижче 90%, для остаточного очищення повітря в зернових пневматичних перевантажувачах, де запиленість не обумовлює суттєве зношування повітродувок (ротаційні або водокільцеві повітродувки). Одиночні циклони УЦ-З8 можуть застосовуватися як розвантажувачі в пневмотранспортних лініях, що транспортують особливо тонкий матеріал (пил з фільтрів та батарейних циклонів, борошно, дрібні висівки тощо) або в лініях, що підлягають дроселюванню для вирівнювання тисків.

Поодинокі циклони УЦ-45 можуть бути застосовані як розвантажувачі в мережах внутрішньоцехового пневмотранспорту і особливо у випадках, коли висота приміщень не дозволяє розмістити розвантажувачі інших типів.

Більше інформації за тел.: 097 743 69 84 або e-mail: mettalum_office@ukr.net