Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

МОДЕРНІЗОВАНІ ЦИКЛОНИ БЦ і ЦОЛ

МОДЕРНІЗОВАНІ ЦИКЛОНИ БЦ і ЦОЛ

Існуючі циклони повністю не задовольняють підвищеним сучасним вимогам до очищення повітря від пилу через недостатньо високу їх ефективність. Тому дуже важливими є дослідження, спрямовані на підвищення ефективності роботи існуючих циклонів, а також на створення нових, більш ефективних циклонів та їх впровадження у виробництво.

               Циклон ЦОМ (відцентровий відділник) МГУВП можна застосовувати замість циклонів ЦОЛ на великому елеваторному пилу, а батарейні установки циклонів БЦМ - замість циклонів БЦШ (ВНДІЗ-НДІОгаз) на всіх видах пилу. Батарейну установку циклонів УЦМ можна рекомендувати для використання лише на борошняному пилу.

               Модернізовані циклони ЦОМ та БЦМ відрізняються від існуючих циклонів ЦОЛ та БЦ наступним: застосований равлик спірально-гвинтової форми замість тантенціально-гвинтової; вхідний патрубок прямокутної форми винесено за габаритні розміри зовнішнього циліндра; діаметр внутрішнього циліндра зменшений до D=0,4D замість D=0,6D; у вхідному патрубку спірального равлика встановлено сопло, утворене продовженням дуги АБ на кут ɑ⁰. У спіральному равлику з кутом 180⁰ та радіусом R=(D+а)/2 збережено верхню гвинтову кришку.

               Результати порівняльних стендових випробувань циклонів ЦОЛ-1; БЦ-400 та нових циклонів ЦОМ-1, БЦМ-400 на елеваторному пилу в однакових умовах показали, що ефективність очищення нових циклонів вища на 1,8...3%. Це дозволить знизити запиленість повітря, що викидається в атмосферу, і зменшити втрати цінного кормового пилу.

               Розміри (мм) модернізованого циклону ЦОМ можна визначити за такими залежностями:

               де Q – об'ємна витрата повітря, м3/час; d=0,4D; hц=1,75D; hк=1,2D; h=hц+hк; hт=1,7D; а=0,21D; b=0,36D; R=(D+a)/2.

               Оптимальний кут дуги АБ під час роботи на елеваторному пилу ɑ=15⁰. Коефіцієнт опору циклону ЦОМ = 5, а оптимальна вхідна швидкість повітря Vвх = 15 ... 17м / с. Інші параметри (h1, h2 і h3,) такі ж, як і циклоні ЦОЛ.