Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

Підбір циклонів ЦН-11 (ЦН-15) для дезінтеграторів та барабанних млинів заводів силікатної цегли

Підбір циклонів ЦН-11 (ЦН-15) для дезінтеграторів та барабанних млинів заводів силікатної цегли

Методика розрахунку обсягів аспірації від дезінтеграторів та підбір пиловловлювачів

При аспірації дезінтеграторів місцеве відсмоктування влаштовують тільки від укриття місця падіння подрібненого матеріалу на конвеєрі. Продуктивність місцевого відсмоктування розраховують за формулою:

Lасп=LНАДЛ.+LН, м3

де Lнкількість повітря, що просмоктується через нещільність укриття, що визначається як для перевантажувальних вузлів;

LНАДЛ.кількість повітря, що надходить в укриття по жолобу під дією нагнітальної здатності ротора дезінтегратора, що визначається за формулою:

LНАДЛ.=Cg·ω·D3, м3

де Сg — аеродинамічний коефіцієнт дезінтегратора, рівний 2,7•10-2;

ωкутова швидкість обертання ротора, рад/с;

D — діаметр ротора (рухомої корзини), м.

 

Рис. 1. Схема аспірації ділянки «конвеєр – дезинтегратор – конвеєр»

Табл. 1. Кількість повітря, що аспірується LO, м3/година і підбір циклону пиловловлювача конструкції НДІОГАЗ ЦН-11 (ЦН-15) при висоті перепаду Н до 3,0м

Тип обладнання

Сумарна кількість повітря, що аспірується

Циклон НДІОГАЗ типу ЦН-11 (ЦН-15)

Дезинтегратор

15-1

7670

ЦН-11-500x4УП

(ЦН-15-500x4УП)

СМ-967

12420

ЦН-11-600x4УП

(ЦН-15-600x4УП)

СМ-937

1500

ЦН-11-300×УП

(ЦН-15-300×УП)

138

9505

ЦН-11-700×2СП

(ЦН-15-700×2СП)

Методика розрахунку обсягів аспірації від барабанних млинів та підбір пиловловлювачів

Якщо барабанний млин повністю поміщений у звукоізолююче укриття, то відсмоктування повітря здійснюється тільки від цього укриття. Продуктивність місцевого відсмоктування дорівнює кількості повітря, що просмоктується через нещільність укриття при розрідженні в ньому Ру=100-150Па. Якщо такого укриття немає, то відсмоктування запиленого повітря необхідно здійснювати від укриття завантаження млина та від укриття обладнання, що приймає подрібнений матеріал (конвеєри, шнек, елеватор та ін.).

Продуктивність місцевого відсмоктування від укриття місця завантаження млина визначається як для перевантажувального вузла

1=LЕЖ1+ LН1, м3

Продуктивність місцевого відсмоктування місця розвантаження подрібненого матеріалу дорівнює лише кількості повітря, що просмоктується через нещільність укриття, т. е. 2=LН2.