Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

Аспірація скидальних коробок стрічкових транспортерів.

Аспірація скидальних коробок стрічкових транспортерів.

Аспірація скидальних коробок стрічкових транспортерів продуктивністю 100 і 175т/ч ​​показана на малюнку 1. Скидальну коробку по першому способу аспірують через конфузор 2, який встановлюють у верхній кришці коробки.

Рис. 1. Аспірація скидальних коробок:

1 – герметизуючий щиток; 2 – конфузор при першому способі аспірації; 3 - конфузор при другому способі аспірації; 4 – аспіраційна коробка (h – максимальний зазор між стрічкою та щитком 1).

При другому способі конфузор 3 монтують на аспіраційній коробці 4 верхньої стінці зернової самопливної труби. Цей спосіб має перевагу. У першому способі рух повітря коробці спрямовано проти руху зерна, тоді як у другому способі воно збігається.

Для зняття пилу із поверхні стрічки в коробці встановлюють щітковий механізм.

Ефективність аспірації скидальних коробок, залежить від їх герметичності. Дуже важливе значення має герметизуючий щиток 1. Нижню кромку щитка обрізають по кривій насипу зерна із зазором, який обшивають брезентом.

Якщо довжина самопливної труби після скидальної коробки незначна, коробку аспірують за допомогою відсмоктування повітря від тієї машини, куди надходить зерно, наприклад якщо коробка подає зерно в бункер, то її аспірують через цей бункер. Якщо скидальна коробка подає зерно в черевик норії, то її аспірують через черевик, але протипиловий клапан, встановлений у зерновій самопливній трубі, повинен пропускати повітря під час відкриття клапана.

У тих випадках, коли в один черевик норії надходить зерно з декількох скидальних коробок економічно проектувати відключення аспірації непрацюючих коробок дросель-клапанами, зблокованими із зерновими протипильними клапанами.

Крім двох способів аспірації скидальних коробок показаних на малюнку 1, застосовують аспірацію через спеціальний нижній патрубок. Недолік цього способу полягає в тому, що необхідно мати додаткову самопливну трубу з клапаном для видалення зерна, що потрапляє в аспіраційний патрубок.

Недолік розглянутих вище способів аспірації стрічкових транспортерів полягає в тому, що стрічка із зерном не закрита і при русі відбувається здування пилу з поверхні зерна і запилення приміщень.

Для усунення цього недоліку застосовують закритий спосіб аспірації стрічкових транспортерів. У цьому випадку стрічку із зерном закривають зверху кожухом (рис. 2). Повітря відсмоктують через конфузори, встановлені у верхній кришці кожуха; один конфузор на 6м довжини. Розміри конфузора приймають 100х300мм, Ø125мм, висота 500мм. Далі повітря перед викидом в атмосферу піддається очищенню в циклонах ЦОЛ або 4БЦШ (У21-ББЦ).

Рис. 2. Схема аспірації стрічкового транспортера закритим способом:

1 – аспіраційний кожух; 2 – конфузор кожуха; 3 – конфузор скидальної коробки; 4 – обшивка прогумованою стрічкою; 5 – стійка кожуха.

Розміри кожуха можна розрахувати, керуючись малюнком 2. Ширину кожуха Вк (мм) приймають менше за ширину стрічки в робочому положенні А

Вк50, мм

або

Вк=(0,385+0,615cosα)Вл50, мм

де α кут нахилу роликів;

      Вл ширина стрічки; Вл=400, 500, 600, 750, 900 и 1000мм.

Висоту кожуха hк (м) можна визначити по залежності

hкl2sinα+Q/VВк, мм

де Q витрати повітря (м3/с);

      V швидкість руху повітря в кожусі; V=5м/с;

       l2 довжина похилої частини ролика зі стрічкою (м); l2=0,3075Вл;

       l1 довжина опорного ролика (см. рис. 2).

Для аспірації стрічкових транспортерів при використанні герметизуючого укриття найбільш доцільним є використання локальних точечних фільтрівЦе дозволить мінімізувати витрати на електроенергію, зменшити викиди в атмосферу, підвищити санітарний стан робочих приміщень.

Ми завжди готові допомогти Вам у підборі аспіраційного та пиловловлюючого обладнання, щоб забезпечити ефективні режими його функціонування. Для більш детальної консультації звертайтесь на e-mail:metallum_office@ukr.net або дзвоніть по телефону 097 743 69 84.