Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

Компонування аспіраційних установок

Компонування аспіраційних установок

Аспіраційні системи необхідно індивідуально компонувати для всіх технологічних потоків. Протяжність повітроводів має бути мінімальною.

Ця умова відноситься і до аспіраційних установок робочих веж силосних сховищ підробітку ячменю та солоду пивоварних та солодових заводів. Пуск та зупинка кожної аспіраційної системи мають бути зблоковані з пуском та зупинкою технологічного обладнання.

Повітроводи систем аспірації рекомендується прокладати з максимально можливим до горизонту кутом. Допускається встановлювати повітропроводи під меншими кутами до горизонту, але їх довжина повинна бути зведена до мінімуму, а швидкість повітря повинна становити 15-18м/с.

Установки слід компонувати, дотримуючись певних вимог, а саме:

кожна установка має відбирати від 6…7 точок;

у всіх випадках, якщо це можливо, використовувати збірні колектори, оскільки вони дозволять приєднати до них будь-яку кількість відборів повітря.

Рекомендовані схеми компонування аспіраційних систем:

а — фільтр у центрі системи; б - фільтр з одного боку системи; в - збірний колектор.

У разі потреби допускається застосовувати паралельні збірні гілки, що приєднуються до загального збірного повітроводу, при цьому на кожній гілки має бути не більше 3-4 відсмоктувачів.

Повітропроводи, що примикають безпосередньо до укриттів і кожухів машин, повинні, в більшості випадків, проектуватися з вертикальним або похилим розташуванням, при цьому кут нахилу повітровода до горизонту потрібно приймати на 10° більше кута природного укосу матеріалу, що захоплюється відсмоктуванням.

По довжині горизонтальних повітроводів рекомендується влаштовувати у верхніх стінках прочисні герметичні лючки на відстані один від одного не більше 5м. Прочисні герметичні лючки необхідно встановлювати також у безпосередній близькості від відводів і трійників для прочистки при засміченнях.

Норму повітря, що переміщається в аспіраційних установках, вибирають з урахуванням одночасності всіх приєднаних машин.

Відключати місцеві відсмоктувачі від непрацюючого обладнання не дозволяється.

Надбавки на підсмоктування повітря в аспіраційних установках слід приймати:

через укриття непрацюючого обладнання у розмірі 30% від нормативного відбору, що підлягає видаленню при роботі обладнання:

через нещільності в повітропроводах у розмірі 10% від розрахункової продуктивності всієї установки;

у пиловловлюючих пристроях залежно від їх конструкції.

Як спонукачі тяги для аспіраційних установок використовують відцентрові пилові вентилятори, розміщуючи їх після пиловловлювачів.

Розрахункові найменші швидкості руху повітря (м/с) у повітроводах аспіраційних систем

               Для зернового пилу

                       на вертикальних ділянках      10

                       на горизонтальних ділянках    16

               Для борошняного та тютюнового пилу

                       на вертикальних ділянках      8

                       на горизонтальних ділянках    14