Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

Компонування аспіраційних установок на підприємствах із зберігання зерна

Компонування аспіраційних установок на підприємствах із зберігання зерна

Дня зручності регулювання та підвищення надійності роботи аспіраційні установки повинні мати не більше шести точок відсмоктування. Аспіраційні установки підсилосних стрічкових конвеєрів проектують окремими конвеєрами з числом точок відсмоктування нс більше десяти. При більшому числі слід передбачати відповідне число установок.

Відомі чотири схеми аспірації надсилосих конвеєрів і силосів.

Традиційна схема з підлоговим клапанним повітроводом. У процесі багаторічної експлуатації цієї схеми виявились такі моменти, які ускладнюють роботу установки:

зупинка розвантажувального візка по відношенню до клапана повинна бути суворо фіксувала, в іншому випадку відбувається великий підсмоктування повітря в систему з приміщення, через що знижується ефективність знепилювання візка і силосів;

повітропровід, розташований на підлозі, більше схильний до деформації, ніж підвішений, крім того, він заважає вести прибирання підлоги. Тому на підприємствах почали впроваджувати інші схеми та конструкції, за допомогою яких можна ліквідувати перелічені вище недоліки. Магістральний повітропровід розташовують не на підлозі, а підвішують.

Схема з підвішеним повітроводом, з отворами в бічній його частині - "маятникова". За допомогою "маятника" (заслонки) в непрацюючому стані всі бічні отвори закриті (рис. 1). Для підвищення герметичності застосовують прокладку, що сприяє щільному приляганню перехідних патрубків до отворів. У схеми один недолік: зупинка розвантажувального візка суворо фіксована по відношенню до "маятника".

 

Рис. 1. Схема «маятникової» аспірації:

1 – «маятник»; 2 – отвір у магістральному повітроводі.

Щілинна аспірація, яка має щілину знизу. Основний елемент установки - магістральний повітропровід круглого перерізу 1, внизу у якого на всю довжину зроблено щілину (рис. 2). 3. Стрічки щільно прилягають в результаті своєї жорсткості та створення розрідження в повітроводі під час роботи аспіраційної установки.

 

Рис. 2. Схема руху повітря за окремими складовими аспіраційної мережі розвантажувального візка:

1 – щілинний магістральний повітропровід; 2 – човник; 3 – прогумовані стрічки; 4 – повітропровід від розвантажувального візка; 5 – вхід повітря в коробку, що скидає з боку барабана.

На коробці, що скидає, скидаючого візка змонтований човник (патрубок-насадок) 2, одна сторона якого вільно входить у щілину магістрального повітроводу. Човен разом із візком, що скидає, пересувається по всьому надсилосному конвеєру. Пилоповітряний потік надходить у розвантажувальний візок через відкритий проміжок в коробці, що скидає з боку поворотного барабана і з силосів. Човником він проходить через щілину, звідки відсмоктується вентилятором. Недолік: при порушенні герметичності магістрального повітроводу можуть бути просипи.

Щілинна аспірація, яка має щілину зверху. Ця аспірація не має недоліку, описаного вище.

 

Рис. 3. Повітропровід прямокутного перерізу:

1 – буртик; 2 – прямокутний короб; 3 – накладки; 4 – щілина.

Установка складається з вентилятора, пиловловлювачів, щілинного магістрального повітроводу прямокутного перерізу, патрубка, що відсмоктує, та інших повітроводів. Основний елемент цієї установки - щілинний магістральний повітропровід (рис. 3), який є прямокутним коробом 2, виготовлений з листової сталі товщиною 0,7мм. У верхній частині по всій його довжині зроблено щілину 4 утворена накладками 3. Накладки мають буртики 1, які є напрямними для нерухомої прогумованої стрічки, призначеної для укриття щілини і герметизації установки. Для цього застосовують використану стрічку конвеєра. Один кінець такої стрічки жорстко закріплюють біля торця щілинного повітроводу, а на другому, що вільно висить, прикріплюють вантаж, що забезпечує натяг і щільне прилягання стрічки до поверхні щілинного повітроводу.

Щілинний повітропровід складається з окремих секцій довжиною по 2м кожна. Секції монтують на фланцевих з'єднаннях. За допомогою кронштейнів повітропровід кріплять до будівельних конструкцій надсилосного поверху.

 

Рис. 4. Вузол установки щілинної аспірації:

1 – повзун; 2 – щілинний магістральний повітропровід; 3 – стрічка конвеєра; 4 – притискні ролики.

Повзун 1 (рис. 4) призначений для з'єднання щілинного повітроводу 2 з розвантажувальним візком. Він є зварною коробкою трикутної форми, нижньою частиною входить у щілинний повітропровід. У верхній частині є Г-подібний повітропровід, жорстко пов'язаний з розвантажувальним візком надсилосного конвеєра. Повзун в місцях його входу і виходу з щілинного повітроводу герметизують прогумованою стрічкою 3 і притискними роликами 4. До переваг установки слід віднести: відсутність клапанів, розташування магістрального щілинного повітроводу не на підлозі, а в підвішеному стані, постійне з'єднання патрубка, що відсмоктує (з допомогою магістральним повітроводом, що підвищує експлуатаційну надійність установки порівняно з клапанною.

Часто на елеваторах впроваджується аспірація надсилосного поверху (знепилювання візка та силосів), заснована на створенні мінімально оптимального вакууму (10...30Па) у силосах внаслідок відсмоктування з них повітря.

Повітря відсмоктується відцентровим вентилятором ВЦП-6 (Ц6-46) продуктивністю близько 6000м3/год. Напір вентилятора Н = 700 Па; потужність електродвигуна N = 5,5 кВт.

Для запобігання розповсюдженню вибуху усі силоси поділені на окремі групи, між якими встановлені швидкодіючі засувки У2-БЗБ.

Для зниження запиленості повітря, що відсмоктується з силосу, що завантажується, проходить послідовно через ряд силосів, в кожному з яких він очищається від великодисперсного пилу в результаті того, що вільний простір силосу над зерновою масою виконує в даному випадку роль осадової камери. Таких установок на один силосний корпус дві, що дає можливість включати в даний момент ту установку, яка далі розташована від силосу, що завантажується, цим досягається краща очищення повітря від великодисперсного пилу. Відповідно до сучасних вимог, повітря перед викидом в атмосферу з даної установки повинно бути очищене додатково в пиловловлювачі (наприклад, 4БЦШ-450/У21-ББЦ-450).

 

Рис. 5. Аспіраційна установка для очищення в потоці від пилу зерна, що надходить на підприємство:

1 – конвеєр; 2 – норія; 3 - камера для відбору пилу; 4, 5 – вентилятори; 6 – пиловловлювач (наприклад, циклони від 4БЦШ-400/У21-ББЦ-400 до 4БЦШ-600/У21-ББЦ-600).

На деяких підприємствах використовують установки для очищення від пилу зерна, що надходить у потоці. Конструкція установки представлена ​​на малюнку 5. Установка складається з камери 3 - прямокутного короба, - розділеної по висоті, нахиленої до горизонталі жалюзійною розподільчою решіткою. Зерно очищається від пилу в камері за допомогою продування всього зернового шару повітрям, що нагнітається в камеру вентилятором 4. Запилене повітря з камери відсмоктується вентилятором 5. Повітря очищається від пилу в пиловловлювачі 6. Впровадження установки різко скорочує виділення пилу при наступних.

Локальні аспіраційні установки надсилосних розвантажувальних візків. На сучасних зернопереробних підприємствах для економії електроенергії та капіталовкладень впроваджують горизонтальні точкові фільтриТакож дані аспіраційні установки можуть використовуватися для реконструкції існуючих хлібоприймальних підприємств.

Для більш детальної інформації звертайтесь на e-mail:metallum_office@ukr.net або дзвоніть по телефону 097 743 69 84.