Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

Основи розрахунку та компонування аспіраційних установок на підприємствах з виробництва силікатної цегли

Основи розрахунку та компонування аспіраційних установок на підприємствах з виробництва силікатної цегли

Технологічні процеси виробництва силікатної цеглини супроводжуються інтенсивним виділенням в атмосферу виробничих приміщень пилу. Особливістю цих процесів є таке:

 1. Виділення разом з пилом великої кількості вологи (волога виділяється у вигляді пари при перевантаженні, перемішуванні, транспортуванні, інших технологічних операціях переробки сипучої силікатної маси);

 2. Наявність вологи в повітрі, що аспірується, призводить до інтенсивного заростання повітроводів і пилоочисного обладнання;

 3. Наявність технологічних переділів із виділенням пилу без вологовиділення.

Вищеперелічені особливості потребують розробки спеціальних заходів щодо ефективного знепилення заводів з виробництва силікатної цегли, які полягають у тому, що необхідне застосування комплексу засобів: аспірації, системи централізованого вакуумного пилоприбирання та загальнообмінної вентиляції.

При розробці та розрахунках аспіраційних установок на підприємствах з виробництва силікатної цегли необхідно керуватися такими нормативними та довідковими матеріалами:

 1. Будівельні норми і правила, СНиП 2.04.05-91*У Опалення, вентиляція і кондиціювання. Видання неофіційне, Київ. : КиївЗНДІЕП, 1996 - с. 89

 2. ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування Київ, Мінрегіон України, 2013

 3. Довідник проектувальника. Вентиляція та кондиціювання повітря. Ч. І. М. Будвидав, 1977

 4. Альбом типових конструкцій аспіраційних укриттів перевантажувальних вузлів та дробильно-подрібнювального обладнання заводів із виробництва силікатної цегли. Білгород, БТІСМ, 1977.

 5. Методика з розрахунку обсягів аспірації, дисперсного складу та концентрації пилу від укриттів перевантажувальних вузлів та технологічного обладнання заводів з виробництва будівельних матеріалів. Білгород, БТІСМ. 1977.

 6. Методика з розрахунку обсягів та параметрів повітря, що аспірується, при перевантаженнях нагрітих вологих сипучих матеріалів на підприємствах силікатного виробництва та виробництва санітарно-технічних виробів. Білгород, БТІСМ, 1985.

 7. Методика. Комплексний метод розрахунку аспірації процесів переробки сипких матеріалів (перевантаження з конвеєра на конвеєр, обладнання на конвеєр). Автоматизація вибору пиловловлювача за допомогою ЕОМ. Білгород. БТІСМ, 1985.

 8. Методика розрахунку загальнообмінної вентиляції виробничих приміщень підприємств промисловості, будівельних матеріалів. Білгород, БТІСМ, 1985.

Складовими елементами аспіраційної системи (АС) є: аспіраційні укриття, повітроводи, пиловловлювач та вентилятор. Системи аспірації можна розділити на децентралізовані (вентилятор на один відсмоктувач) і централізовані (вентилятор на два і більше відсмоктувачів). Компонувальні схеми АС (розташування укриттів, схеми з'єднання місцевих відсмоктувачів в єдину мережу) визначаються архітектурно-планувальними рішеннями виробничої будівлі, а також типом та схемою розміщення основного технологічного обладнання. Для знепилення процесів переробки сухих ненагрітих матеріалів місцеві відсмоктувачі від одночасно діючих виробничих агрегатів бажано об'єднувати у великі централізовані системи, які значно економічніші за децентралізовані.

Системи аспірації на паропилових переділах (вузли переробки гарячої силікатної маси) можуть бути також де- до централізованими (з урахуванням періодичності роботи технологічного обладнання), проте при цьому повинна виконуватися така умова: для ефективної боротьби з заростанням налипаючим пилом повітроводів, що підводять до пиловловлювача, необхідно як можна більше скоротити їхню довжину. Для цього кожен місцевий відсмоктування повинен бути обладнаний максимально наближеним до нього індивідуальним пиловловлювачем.

В аспіраційних установках підприємств із виробництва силікатної цегли використовуються циклони конструкції НДІОГАЗа: ЦН-11, ЦН-15, ЦН-15у, ЦН-24, СДК-ЦН-33, СК-ЦН-34, СЦН-40. Рідше використовують циклони конструкції СІОТ. Для високоефективного очищення необхідно застосувати фільтр-циклони.