Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

Розрахунок відборів аспіраційного повітря гуркотів та підбір пиловловлювачів заводів силікатної цегли

Розрахунок відборів аспіраційного повітря гуркотів та підбір пиловловлювачів заводів силікатної цегли

Усунення виділення пилу від гуркотів досягається влаштуванням укриття кабінного типу навколо гуркоту, а також влаштуванням укриттів місць падіння сортованого матеріалу. Всі три укриття постачаються аспіраційними відсмоктувачами.

Продуктивність відсмоктування від укриття гуркоту визначається за формулою:

La=LЕЖ+LН+LꞌЕЖ+LꞌꞌЕЖ, м3/с           (1)

де LЕЖкількість повітря, яке ежектується несортованим матеріалом для укриття гуркоту;

LНкількість повітря, яке просмоктується через нещільність у укритті гуркоту;

LꞌЕЖкількість повітря, яке виноситься в нижнє укриття разом із дрібними матеріалами;

LꞌꞌЕЖкількість повітря, яке виноситься у друге нижнє укриття з великим матеріалом.

Продуктивність місцевих відсмоктувачів від нижніх укриттів визначається за формулами:

Lꞌa=LꞌЕЖ+LꞌН, м3/с                 (2)

Lꞌꞌa=LꞌꞌЕЖ+LꞌꞌН, м3/с               (3)

де LꞌН и LꞌꞌНкількість повітря, що просмоктується через нещільності в укриттях місця падіння дрібного та великого матеріалів.

Величини LЕЖ и LН розраховуються як для перевантажувального вузла при розрідженні в укритті гуркотів Ру=35...65 Па.

Величини LꞌЕЖ и LꞌꞌН також розраховуються як для перевантажувальних вузлів з урахуванням таких особливостей:

а)        кінцеву швидкість руху дрібного матеріалу розраховують за висотою падіння його від центру гуркоту до конвеєра, а кінцеву швидкість руху великого матеріалу розраховують за висотою його падіння від нижньої грані гуркоту до конвеєра;

б)        суму коефіцієнтів місцевих опорів розраховують по всьому тракту руху повітря, починаючи від входу його в укриття головки конвеєра, що подає;

в)        при розрахунку об'ємних концентрацій витрати дрібного та великого матеріалу приймають за даними технологів, якщо таких даних немає, витрата кожного матеріалу приймають рівним половині витрати несортованого матеріалу;

г)        при підрахунку розмірів сипких речовин приймають середні діаметри дрібного та великого матеріалу.

 

Рис. 1. Схема аспірації вузла «конвеєр – гуркіт – конвеєр»

Табл. 1. Кількість повітря, що аспірується LO, м3/година і підбір циклону пиловловлювача конструкції НДІОГАЗ ЦН-11 (ЦН-15) при висоті перепаду Н до 3,0м

Тип гуркоту

Сумарна кількість повітря, що аспірується

Циклон НДІОГАЗ типу ЦН-11 (ЦН-15)

Грохоти вібраційні

СМ-570

6000

ЦН-11-400х4УП

(ЦН-15-400х4УП)

СМ-511

4500

ЦН-11-500х2УП

(ЦН-15-500х2УП)

СМ-572

7500

ЦН-11-500х4УП

(ЦН-15-500х4УП)

СМ-652А

5600

ЦН-11-800хУП

(ЦН-15-800хУП)

СМ-653

6500

ЦН-11-600х2УП

(ЦН-15-600х2УП)

СМ-653Б

7100

ЦН-11-400х4СП

(ЦН-15-400х4СП)

Грохоти вібраційні інерційні

С-740

2100

ЦН-11-500хУП

(ЦН-15-500хУП)

С-785

2500

ЦН-11-400х2УП

(ЦН-15-400х2УП)

С-742

2200

ЦН-11-300х4УП

(ЦН-15-300х4УП)

С-388

2340

ЦН-11-300х4СП

(ЦН-15-300х4СП)

С-861

2620

ЦН-11-400х2СП

(ЦН-15-400х2СП)

СМ-13

2740

ЦН-11-600хУП

(ЦН-15-600хУП)