Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

Рекомендовані схеми очищення газів для знепилювання в аспіраційних установках вузлів переробки нагрітих вологих матеріалів заводів силікатної цегли

Рекомендовані схеми очищення газів для знепилювання в аспіраційних установках вузлів переробки нагрітих вологих матеріалів заводів силікатної цегли

Великі труднощі становить знепилення процесів переробки перебуває у стадії гасіння або загашеної силікатної маси, що супроводжуються інтенсивними паропиловими виділеннями. На заводах силікатної цеглини приблизно 15…25 таких технологічних вузлів. До них відносяться: перевантаження з конвеєра на конвеєр, вузли перемішування та зволоження маси, завантаження та розвантаження силосів гасіння, дозатори та преси. Характеристики повітря, що аспірується наступні: відносна вологість — 96…100%, температура — 35…70°С, концентрація пилу — до 15г/м3.

Для знепилювання паропилових переділь застосовують наступні апарати.

Мокрі пиловловлювачі — типу ІВМ, ПГІ, ГДП, циклони СІОТ з водяною плівкою та ін. Однак їх застосування повинно бути обмежене, найбільш доцільно їх використання на вузлах перемішування та зволоження маси, де пульпу, що утворюється, можна повернути в технологію. Більш широке їх застосування (наприклад, для знепилювання джерел пиловиділення всього масозаготівельного відділення) важко здійснити, тому що для утилізації великої кількості пульпи необхідно дороге і трудомістке в обслуговуванні шламове господарство, яке на заводах силікатної цегли, як правило, відсутнє. Крім того, великі габарити цих апаратів не завжди дозволяють розміщувати їх у стиснених умовах, які характерні для виробничих приміщень багатьох заводів.

Контактні фільтри різних типів (на ЗСК застосовують в основному зернисті фільтри типу ФЦЗ та ланцюгові фільтри ФЦ конструкції НІПІОТСГРОМу). Як і мокрі апарати, вони мають високу ефективність очищення – 96…99%, гідравлічний опір – 90…120мм вод. ст. Дані пиловловлювачі зарекомендували себе надійними в експлуатації, відомий досвід їх використання для знепилювання практично всіх джерел паропилових виділень у масозаготівельному цеху силікатних заводів. До недоліків цих пиловловлювачів (насамперед зернистих фільтрів) слід віднести складність конструкції, високу металоємність та енергоємність. Так, для регенерації у фільтрах ФЦЗ необхідний другий вентилятор, а також калорифер, що спричинює підвищене споживання енергії.

При знепиленні паропилових потоків внаслідок конденсації пари і коагуляції аерозолів в повітрі, що аспірується, високий ступінь очищення має звичайний циклонний пиловловлювач. Для очищення газів аспіраційних установок заводів силікатної цегли використовують циклони НДІОГАЗ ЦН-11 та ЦН-15; рідше циклони ЦН-15-у та ЦН-24. Однак застосування даного апарату на паропилових переділях силікатного виробництва можливе лише у поєднанні з пристроями, що забезпечують надійне очищення внутрішньої порожнини від відкладень пилу, що налип. Таким пиловловлювачем є розроблений в ОНІЛ вентиляції БТІСМ ланцюговий циклон (рис. 1), очищення внутрішньої порожнини якого здійснюється підвішеними по його внутрішньому периметру ланцюговими гірляндами. При включенні вібратора відбувається інтенсивне зіткнення ланцюгів один про одного і про стінки корпусу, в результаті чого пил, що налип, скидається в бункер циклону. Введення ланцюгових гірлянд у внутрішню порожнину апарату дещо знижує аеродинамічні характеристики пиловловлювача, проте в умовах паропилових переділів, де концентрація на вході в апарат досить мала, значення ПДВ можна досягти апаратом з дещо зниженою ефективністю очищення. В умовах заводу з виробництва силікатної цегли даний пиловловлювач показав себе досить надійним в експлуатації; його ступінь очищення - 85 ... 95%, що менше, ніж у наведених вище апаратів, проте від них він відрізняється простотою конструкції, невеликим гідравлічним опором, малими габаритами.

Останнє є особливо важливим, тому що внаслідок конденсації вологи з насиченого аспіраційного повітря і осадження її разом з пилом на стінках повітроводів утворюються з часом міцні, важко відкладені пилу, що в результаті може вивести аспіраційну систему з ладу. Як показала практика, надійну та економічну експлуатацію аспіраційної системи можна забезпечити шляхом максимального зниження довжини повітроводів, що підводять до пиловловлювача, що досягається установкою апарату безпосередньо поблизу місця пилоутворення.

Рис. 1. Циклон БТІСМ для липучого пилу

1 – вібратор; 2 – опорна плита; 3 – вихлопна труба; 4 – шток; 5 – амортизатор; 6 - підвісне кільце; 7 – корпус циклону; 8 – ланцюгова гірлянда; 9 – бункер; 10 - клапан мигалка.

Примітка:

  1. Опорні лами приварити до корпусу під час встановлення

  2. Відхилення осі від вертикалі — трохи більше 3…4 мм.

  3. Підбір пружин для амортизаторів проводити за фактичною вагою вібратора, опорної плити, ланцюгів і т.д.

ПП НВФ МЕТАЛУМ може розробити конструкцію циклону БТІСМ на будь-яку продуктивність пилоповітряного потоку аспіраційної установки заводу з виробництва силікатної цегли.