Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

Схеми компонування пиловловлювачів на зернопереробних підприємствах

Застосовують різні схеми сполучення циклонів (рис. 1). Схеми послідовного сполучення низькоефективних циклонів (наприклад, ЦОЛ) однакового діаметра (рис. 1.а) нераціональні, оскільки ступінь очищення повітря підвищується незначно, але при цьому концентрація пилу в повітрі, що викидається в атмосферу, більша за допустиму за нормами СНІП і різко зростає аеродинамічний опір. Недостатньо ефективні і схеми послідовного використання циклонів ЦОЛ більшого та меншого діаметрів, оскільки у другому циклоні різко підвищується вхідна швидкість повітря, а це зумовлює зниження значення Ец.

Рис 1. Схеми послідовного застосування пиловідділювачів для підвищення їх ефективності:

а — двоступінчасте використання циклонів; 1, 2 — перший і другий ступені очищення повітря; 3 — вентилятор

;

б — двоступінчасте використання циклонів з відсмоктуванням невеликого об'єму повітря з циклону другого ступеня; 4 — дросель-регулятор;

в — подвійний циклон;

г — сполучення жалюзійно-інерційного пилеотделителя з циклоном; 6 — рециркуляційна лінія;

д, е — сполучення циклону та тканинного фільтра (фільтр-циклону);

ж — ежекторний пилоконцентратор;

з — суміщений вентилятор-пилоотделитель; 1 — робоче колесо; 2 — спіральний кожух; 3 — радіальний напрямний апарат; 4 — спіральний концентратор; 5 — допоміжна крильчатка; 6 — вхідний патрубок; 7 — напрямні дросельний регулятор; 8 — патрубок для подачі повітря з концентратора в циклон.

Значне підвищення ефективності роботи послідовно діючих циклонів може бути досягнуто (рис 1,6) шляхом відсмоктування з циклону другого ступеня невеликого об'єму повітря (4...5% від загальної витрати) та подачі його в окремий циклон. При цьому знижуються присоси повітря циклон другого ступеня, які в цьому циклоні більш значні, ніж у циклоні першого ступеня.

НВФ МЕТАЛЛУМ займається розробкою подвійних циклонів, конструкція яких показана на рис. 1, ст. У такому циклонному апараті найбільш запилене повітря, що обертається біля зовнішньої стінки циклону першого ступеня, подається в циклон меншого діаметра (другого ступеня).

Для підвищення ефективності роботи циклону також можна використовувати попередню обробку запиляного повітря в конічно-кільцевому (жалюзійному) інерційному пиловиділювачі-концентраторі (рис. 1.г). На виході з такого пилеотделителя, набраного з 21-101 кільця, концентрація аерозольних частинок різко збільшується. Це пов`язане з тим, що при різкому повороті потоку інерційні сили змушують пилові частки продовжувати рух у осьовому напрямі; частина ж частинок, змінюючи напрямок руху і ударяючись об похилі поверхні кілець, втрачає запас кінетичної енергії та підхоплюється осесиметричним потоком повітря.

Можна також спрямовувати оброблене в циклоні повітря на додаткове очищення в пилеотделитель тканини фільтр-циклон ФЦ (рис. 1, д, е).

Розвитком інерційного пилеотделителя є ежекторний пилеконцентратор (рис. 1,ж), в якому відбувається не одно-, а дворазове відображення частинок від напрямних поверхонь.

Проведені лабораторні та виробничі випробування пилоконцентраторів на зерновому пилу показали, що при вхідній швидкості повітря відповідно 18±1; 12±1м/с та опорі ≈850; 450Па ефективність роботи становить 97,8 та 98,7%.

Також існують конструкції поєднаних вентилятор-пилоотделителей (рис. 1. з), у якого ступінь очищення повітря не нижче 93%.

Виходячи з власного досвіду, можна рекомендувати такі схеми очищення повітря при використанні циклонів та фільтр-циклонів:

одноступінчасте очищення пилоповітряних потоків у циклонах — для обладнання елеваторів та зерносушарок;

двоступінчасте очищення у фільтр-циклонах — для зерноочисного обладнання млинів; для обладнання розмольного відділення; для обладнання фасувальних відділень млинів та крупозаводів, складів безтарного зберігання борошна; для технологічного обладнання крупозаводів у яких відокремлюється лушпиння;

двоступінчасту (послідовну) у батарейних циклонах та у фільтр-циклонах — для зерноочисних відділень млинів; на комбікормових заводах; для лущильних машин;

двоступінчасте очищення у прямоточних циклонах ПТЦ – для аспірації зерносушарок.

Одноступеневе очищення повітря в циклонах (ЦОЛ, 4БЦШ, УЦ та ін.) має ряд технічних та експлуатаційних переваг: спрощується компонування мережі та її обслуговування, скорочується споживана виробнича площа, знижуються витрати на ремонти та обслуговування, зменшується кратність повітрообміну внаслідок зниження присосів повітря в мережу із приміщень.

Лущильна машина ЗШН, в які за технологічними умовами подається повітря, рекомендується аспірувати за схемою: лущильник — відцентровий розвантажувач ЦРК — батарейний циклон (4БЦШ-200, 4БЦШ-225, 4БЦШ-250) — вентилятор (для групи машин). На крупозаводах успішно застосовують таку схему: лущення — циклон розвантажувач ЦР-450 — Циклон пиловловлювач 4БЦШ-200 зі шлюзовим затвором ШУ-6 — вентилятор.

Також дуже часто випускає циклони-розвантажувачі зі встановленим і верхньою частиною відцентровими вентиляторами; його робоче колесо безпосередньо з'єднане з електродвигуном.

На ряді елеваторів та млинів впроваджувалися аспіраційні системи з подвійним очищенням запиленого повітря в циклонах різних модифікацій: ЦОЛ, 4БЦШ та УЦ. Циклони на елеваторах включені в лінію, що нагнітає, а на млинах на всмоктувальну. З розгляду даних випробування слід, що ефективність роботи циклонів, що працюють за схемами «ЦОЛ-ЦОЛ», «ЦОЛ-4БЦШ або УЦ», не задовольняє санітарно-гігієнічним вимогам норм, а циклонів, що працюють за схемами «4БЦШ-4БЦШ», «4БЦШ -УЦ», цілком прийнятна.

Циклони ЦОЛ застосовують на елеваторах для аспірації ворохо-очисників, зерноочисних сепараторів, зерносушарок, а на млинах - для зернових кондиціонерів; в інших випадках передбачають встановлення циклонів 4БЦШ та УЦ. Якщо циклони ЦОЛ не забезпечують нормованого значення гранично допустимої концентрації, то вводять послідовне очищення повітря в циклонах 4БЦШ або УЦ, а в крайніх випадках замість батарейних циклонів застосовують фільтр-циклони, що всмоктують.

У пневмотранспортних установках застосовують схеми послідовного використання циклону та тканинного пилеотделителя фільтр-циклону (див. рис. 1,6, е). Однак дослідження таких установок у розмольному відділенні мелькомбінатів показало, що в деяких випадках доцільно виключити попереднє очищення повітря в батарейних циклонах.

Для підвищення компактності та ефективності роботи відцентрових пилевідділювачів створені двоступінчасті циклони (рис. 2). На малюнку 2 а показаний двоступінчастий циклон: зовнішній з тангенціальним введенням запиленого повітря зі швидкістю 15,5-18м/с; внутрішній з осьовим підведенням частково очищеного повітря. Незважаючи на порівняно високу енергоємність, такі циклони, у яких Еп≈99%, останніми роками успішно застосовують на хімічних, харчових та цементних заводах та заводах чорної металургії.

 

Рис. 2.

У циклон, показаний на малюнку 2.6, запилене повітря подається зі швидкістю 30—40м/с. В «антициклоні» він очищається від волокнистих частинок, а потім частково очищене повітря надходить у внутрішню вставку, де відбувається подальше відділення пилу. Також був розроблений технічний і економічно ефективний комбінований циклонний апарат в якому використовується енергія висхідних вихорів, а пил, беручи в облогу окремі елементи, збирається в ізольовані ємності і передасться в транспортуючу систему за допомогою герметичних випускних пристроїв. Випробування такого циклону відділення борошняного пилу при Q=250—550м3/ч, μ=(1,6—62,5)103кт/м3 показало, що досягається величина Ец=98,8—98,3% при Нц=350— 1700Па (? = 4,4).

Відомі відцентрові пилеотделители ротаційної дії, в яких пилоповітряна суміш приводиться в обертання робочим колесом. Під дією інерційних сил (відцентрової і сили коріолісової) з повітря, що очищається, виділяється пил, який прямує до осаджувального спіралеподібного кожуха, а далі в збірник.

Також НВФ МЕТАЛЛУМ розроблено конструкцію прямоточного циклону ПТЦ для аспіраційних установок зерносушарок. Концентрований пилоповітряний потік, рухаючись по стінках циліндра, надходить у циклон пиловловлювач, в якому пил уловлюється і виводиться в бункер відходів. Висхідний потік подається на вхід циклону ПТЦ. Процес очищення повторюється неодноразово, до досягнення максимального ефекту пиловловлення.

ПП НВФ МЕТАЛЛУМ займається проектуванням, виготовленням, монтажем та пусконалагодженням аспіраційного та пиловловлюючого обладнаннящоб забезпечити ефективні режими його функціонування на Вашому підприємстві. Для більш детальної консультації звертайтесь на e-mail:metallum_office@ukr.net або дзвоніть по телефону 097 743 69 84.