Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

Схеми очищення повітря в аспіраційних установках на силікатних заводах

Схеми очищення повітря в аспіраційних установках на силікатних заводах

Вибір способів та засобів знепилення процесів виробництва силікатної цегли проводиться на основі детального вивчення фізико-хімічних властивостей пилу основних компонентів силікатної маси, необхідного ступеня очищення повітря, що аспірується, умов розміщення технологічного обладнання у виробничих приміщеннях та характеру його роботи.

Крім того, повинні враховуватися такі основні вимоги, що пред'являються до засобів пиловловлення, а саме:

  1. Вміст пилу в повітрі, що викидається після очищення, не повинен перевищувати гранично допустиму концентрацію пилу на викиді (ПДВ).

СНіП рекомендує визначати залишковий вміст пилу в очищених вентиляційних викидах з урахуванням її токсичності за формулами:

а) при обсязі повітря, що викидається в атмосферу, понад 15 тис. м3/година:

Ак=100К, мг/м3                     (1)

б) при обсязі повітря 15 тис м3/годину і менше:

Ак=(160-4L)K, мг/м3             (2)

де К — коефіцієнт, що приймається по таблиці в залежності від гранично допустимої концентрації пилу в повітрі робочої зони приміщення на постійних робочих місцях;

L — об'єм повітря, що видаляється (аспірується) в тис. м3/год.

Таблиця залежності коефіцієнта К від гранично допустимої концентрації пилу в повітрі робочої зони приміщення на постійних робочих місцях

ГДК пилу в робочій зоні, мг/м3

2

2 — 4

4 — 6

6

Коефіцієнт К

0,3

0,6

0,8

1,0

  1. Прийнятий тип пиловловлювача повинен бути працездатним в умовах даного технологічного процесу (температура, вологість фізикохімічні властивості пилу, що аспірується).

  2. Уловлений пил сировинних матеріалів повинен повертатися у виробництво.

  3. Конструкція апарата повинна бути компактною, простою у виготовленні та експлуатації, а також надійною в роботі.

  4. Процес управління повинен бути автоматизований.

Очищення аспіраційного повітря від пилу при роботі технологічного обладнання заводів силікатної цегли може здійснюватися про пиловловлювачі як сухого, так і мокрого способів очищення.

Сухий спосіб очищення.

Циклони — ці інерційні пиловловлювачі знайшли широке застосування у різних галузях промисловості. З відомих конструкцій найбільшого застосування отримали циклони, розроблені інститутами НДІОГАЗ, ЛІОТ та СІОП. Вони прості у виготовленні, зручні в експлуатації та застосовуються, як правило, для уловлювання великодисперсного пилу. Найкращі показники ступеня очищення та гідравлічного опору мають циклони НДІОГАЗа ЦН-11, ЦН-15, ЦН-15у, ЦН-24. У циклонах СК-ЦН-34, СДК-ЦН-33 коефіцієнт гідравлічного опору значно вищий, але ефективність пиловловлення теж значно вища. Гідравлічний опір циклонів зазвичай знаходиться в межах від 100 до 160 мм вод. ст. Ефективність очищення може досягати 90-95% на фракціях понад 40мкм. Витрата електроенергія на 1000м3 газу, що очищається, становить 0,2-0,3кВт. годину. Циклони допускають значне пилове навантаження та забезпечують досить хороше уловлювання великих фракцій пилу (більше 100мкм). Вони застосовуються в основному для грубої очистки запиленого повітря, але у разі низьких вхідних концентрацій також дозволяють отримати ПДВ на викиді. Зниження ефективності циклонів спостерігається навіть при незначних підсмоктування повітря через розвантажувальну частину, при залипанні і забиванні корпусів циклонів, що працюють на паропилових сумішах. Тому, стосовно силікатного виробництва, їх рекомендується використовувати для очищення аспіраційного повітря, що містить сухий пил, що не налипає.

Рукавні фільтри — в даний час є поширеними апаратами для очищення аспіраційного повітря від дрібнодисперсного пилу. Ступінь очищення на фракціях від 2,5 до 16мкм у них сягає понад 99%.

Гідравлічний опір зазвичай знаходиться в межах від 80 до 130 мм вод. ст. Навантаження на тканину має перевищувати 150м3/час на 1м2, а початкова запиленість — 20г/м3. Зазвичай фільтрувальними тканинами є: сукно, капрон, шерсть, склотканина та лавсан. Максимальна температура газів для склотканини не повинна перевищувати 300°С, для решти — 140°С. Витрата електроенергії на очищення 1000м3 повітря становить 0,46 кВт. годину.

Стосовно заводів силікатної цегли використання рукавних фільтрів обмежене фізико-хімічними властивостями пилів (злипання, вологість та ін.), тому вони застосовуються для очищення аспіраційного повітря, що містить сухий, неналипаючий пил, і повинні встановлюватися в приміщенні, що опалюється.

Для покращення показників пиловловлення та надійності роботи ми рекомендуємо використовувати двоступінчасті пиловловлювачі фільтр-циклони. Це дозволяє на 70% знизити навантаження на фільтрувальні тканини, що в свою чергу підвищує експлуатаційні показники роботи пиловловлюючого обладнання.

Зренисті фільтри — відносяться до групи контактних пиловловлювачів. При проході через дані фільтри полідисперсних аерозолів одночасно діють пилоосаджувальні ефекти дифузії, седиментації, інерції та торкання. Фільтруючим матеріалом можуть служити: гравій, пісок, вугілля, скло, шлак і т. д. Вибір матеріалів обумовлюється їх термічною та хімічною стійкістю, механічною міцністю та доступністю. Продуктивність та габарити зернистих фільтрів в основному визначаються повітряним навантаженням, величина якого знаходиться в межах від 100 до 1800м3/год на 1м2. Гідравлічний опір змінюється не більше від 70 до 150мм вод. ст. Ступінь очищення сягає 99%.

Можливість експлуатації в умовах негативних температур дає підставу застосовувати їх на заводах силікатної цегли (ЗСК) для знепилювання силосів і бункерів обпаленого вапна та іншого обладнання, встановленого в виробничому приміщенні, що не опалюється, для аспірації якого не потрібно великих об'ємів повітря.

Електрофільтри — через високу експлуатаційну вартість очищення їх застосування для знепилення аспіраційного повітря на ЗСК недоцільно.

Вентиляторні пиловловлювачі — застосування їх на ЗСК утруднено через швидке зношування робочих поверхонь на вапняно-піщаному пилу і порівняно високу експлуатаційну вартість очищення повітря, що аспірується.

Мокрий спосіб очищення.

З практики газоочищення відомо, що тонкодисперсний пил із фізико-хімічними властивостями, аналогічними властивостям пилу на ЗСК ефективно вловлюється в апаратах мокрого очищення. До таких апаратів відносяться: барботажні та пінні пиловловлювачі, циклони з водяною плівкою, скрубери, промивачі Вентурі і т. д., що характеризують високим ступенем очищення аспіраційного повітря (99% і вище).

Застосування даних пиловловлювачів для очищення аспіраційного повітря на ЗСК є скрутним через ряд технічно важко вирішуваних питань (шламовидалення, експлуатація в умовах негативних температур і т. д.).