Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

Вимоги до аспірації обладнання зернопереробних підприємств

Вимоги до аспірації обладнання зернопереробних підприємств

Аспірація обладнання може мати три цілі:

санітарно-гігієнічну, яка полягає у підтримці розрідження всередині корпусів або кожухів обладнання, що аспірується, що запобігає виділенню пилу в робочі приміщення;

вибухобезпечний, що полягає у видаленні пилу з обладнання для запобігання вибухонебезпечним концентраціям;

технологічну, коли повітря крім санітарно-гігієнічних виконує ще й технологічні завдання, наприклад очищення зерна від домішок, збагачення продуктів розмелювання, лущення, охолодження тощо.

Санітарно-гігієнічна мета аспірації здійснюється у всіх видах обладнання. Другу та третю мети аспірації передбачають тільки для певного виду обладнання, наприклад зернові сепаратори, аспіратори, аспіраційні колонки, обойкові та щіткові машини, вальцьові верстати, молоткові дробарки, ситовієчні машини, бичові вимольні машини, розсіви, шелушиль.

Для того щоб правильно запроектувати аспірацію обладнання, необхідно дотримуватися таких основних вимог.

Перша вимога. Корпуси або кожухи обладнання, яке аспірується, повинні бути герметичні. Чим якісніша герметичність, тим вища ефективність аспіраційної установки при мінімальних затратах пов'язаних із витратою повітря. Ця вимога відноситься до всіх видів обладнання, незалежно від цілей аспірації. При санітарно-гігієнічній меті пилоповітряна суміш входить до аспірованих машин через самопливні труби і різні нещільності. При технологічній чи вибухобезпечній меті аспірації в корпусі обладнання передбачають для входу повітря спеціальні отвори (див. п'ята вимога).

Друга вимога. Відбір повітря в машині проектують таким чином, щоб значення тиску, концентрації пилу і температури в цьому місці мали максимальні значення, наприклад, у машинах з робочими органами, що обертаються, тиск у периферії більший, ніж у центрі, через відцентрові сили. Тому вихід повітря при аспірації таких машин проектують у бічній стінці циліндричного корпусу, а вхід – у торцях, ближче до осі обертання.

Відомо, що тепле повітря має меншу щільність і знаходиться біля верхніх стін корпусу. Тому зазвичай при аспірації машин для охолодження проектують вихідний отвір угорі, а вхідний – внизу.

Третя вимога. Форма вихідного отвору для аспірації повинна враховувати цілі аспірації та форму корпусу обладнання, наприклад, у обладнанні, яке аспірують тільки з санітарно-гігієнічною метою, форма вихідного отвору може бути будь-якою. В обладнанні, де аспірація виконує технологічні цілі, форма вихідних та вхідних отворів повинна бути прямокутною, причому найбільший розмір прямокутника дорівнює довжині робочого органу машини, наприклад, у зернових сепараторах ширини пневмосепаруючого каналу, що дорівнює ширині сит; у вальцьових верстатах вхідний переріз дорівнює довжині вальців; в обойкових машинах аспіраційний відбір у барабані дорівнює довжині бичового барабана і т.п.

Четверта вимога. Поперечний переріз аспіраційних відборів має бути таким, щоб швидкість повітря була мінімально можливою, щоб не відбувався віднесення зерна, продуктів, що переробляються, борошна та інших частинок. Це може бути заниженому значенні перерізу вихідного отвору. У цьому випадку створюються також вибухонебезпечні концентрації пилоподібних частинок у повітропроводах.

Необхідну площу аспіраційного отвору розраховують за формулою, задаючись швидкістю руху повітря у вхідному отворі не більше 3м/с на зерновому обладнанні та не більше 1м/с на обладнанні, що містить борошно та інші пилоподібні продукти.

П'ята вимога. При аспірації обладнання, у якому повітря виконує технологічні чи вибухонебезпечні завдання, в устаткуванні проектують спеціальні отвори для входу повітря. Їх розташування вибирають так, щоб повітря, що входить, проходило через шар оброблюваного продукту і стикався (омив) робочі органи машини. Крім того, місце вхідного отвору розташовують там, де нижча температура, менше тиску і менше утворюється пилу.

Шоста вимога. Площа поперечних перерізів входу повітря в обладнання, що аспірується, Sвх (м2) розраховують з умови підтримки розрідження всередині корпусу

де Qвхвитрата повітря, що входить через отвір в машину, що аспірується, м3/с;

Vвхшвидкість руху повітря у вхідному отворі, м/с;

Нвак – вакуум усередині корпусу машини, що аспірується, рівний втрат тиску в машині, приймають не менше 30Па для того, щоб не було виділення пилу через вхідний отвір в робоче приміщення;

ρщільність повітря, кг/м3;

ζвх – коефіцієнт опору вхідного отвору; при вузьких щілинних отворах з гострими кромками ζвх=2.

Сьома вимога. Площа поперечних перерізів аспіраційних каналів усередині обладнання не повинна розширюватися у напрямку руху повітря, що запобігатиме осадженню пилу. Конфузор устаткування, що аспірується, розташовують вертикально або похило під кутом не менше 60° до горизонталі.

Восьма вимога. Для зменшення вибухонебезпечності обладнання, що аспірується, всередині цього обладнання не повинно бути вільних «мертвих» обсягів без руху повітря, де можливе утворення вогнищ вибухонебезпечної концентрації пилу.

Вільні обсяги з вибухонебезпечною концентрацією пилу можуть бути усунені застосуванням спеціальних заповнювачів (кожухів) або створенням цілеспрямованого повітряного потоку, як, наприклад, це зроблено при модернізації верстата вальцового на малюнку 1.

Рис. 1. Вільні обсяги з вибухонебезпечною концентрацією пилу можуть бути усунені застосуванням спеціальних заповнювачів (кожухів) або створенням цілеспрямованого повітряного потоку, як, наприклад, це зроблено при модернізації верстата вальцового на малюнку 1.

1 – клапан; 2 – конфузор; 3 – аспіраційна коробка; 4 – самопливна труба; 5 – герметизуючий кожух; 6 – жалюзі; 7 – повітророзподільна труба; 8 – отвір для входу повітря; 2 – захисний конус.

Дев'ята вимога. Повітря яке викидається в навколишнє середовище має очищатися в різними пиловловлювачами (циклони ЦОЛ, 4БЦШ, УЦ або фільтр-циклони). Це потрібно для того, щоб дотримуватись екологічної складової будь-якого підприємства, а також не призводити до втрат цінної сировини.

Фахівці НВФ МЕТАЛЛУМ проконсультують з будь-яких питань, пов'язаних з аспірацією обладнання на Вашому підприємстві. Для більш детальної консультації звертайтесь на e-mail:metallum_office@ukr.net або дзвоніть за телефоном 097 743 69 84.