Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

Експлуатація одинарних, групових та батарейних циклонів

Експлуатація одинарних, групових та батарейних циклонів

Основною причиною незадовільної роботи правильно змонтованої циклонної установки є погане обслуговування. Несправності, що виникають при цьому, часто помітно різко знижують її к. п. д.

У процесі експлуатації установки слід піддавати систематичним оглядам. Зовнішні огляди потрібно проводити кілька разів на зміну. Результати оглядів необхідно записувати до журналу начальника зміни. На практиці до журналу начальника зміни іноді заносять лише дані про кількість уловленого пилу.

Внутрішній огляд установки виконують під час зупинки основного агрегату. У батарейних циклонах при огляді слід звернути увагу на ступінь зношеності елементів, відсутність наростів пилу на напрямних лопатках, герметичність опорних ґрат та роботу затворів та живильників.

Оперативний персонал, що веде основний технологічний процес, повинен контролювати роботу пиловловлюючої установки. Проте апаратурне оформлення існуючих пультів керування печей не відповідає сучасним вимогам. На пульті не передбачені прилади та засоби контролю та управління системою пиловловлення. Це - одна з основних причин дуже великого штату обслуговування систем пиловловлення великих печей.

Зарубіжні фірми оснащують пульти управління печей спеціальними схемами та контрольно-вимірювальними приладами, що дозволяють оператору контролювати роботу системи пиловловлення, а при неполадках терміново вживати необхідних заходів.

Пуск апарату

Пуск апаратів після монтажу та зупинки для ремонту слід проводити після ретельного огляду.

Під час огляду перевіряють:

1)         відсутність сторонніх предметів у колекторах, циклонах та бункерах (шматки теплоізоляції, електроди тощо)

2)         стан внутрішніх поверхонь колекторів та апаратів; товщина шару пилу, що відклався, не повинна перевищувати 1мм.

Огляди слід проводити з камери чистого газу, помістивши джерело світла в бункер циклону або за допомогою переносної лампи, яку опускають через вихлопні труби;

3)         надійність роботи роторних живильників та системи транспорту пилу.

Обслуговування працюючої установки

Кількість газу, що надходить в установку, не повинна відрізнятись від передбаченого у проекті. Зменшення кількості газу знижує к. п. д. апарату. При значному збільшенні кількості газу зростає гідравлічний опір установки, к. п. д. апарату може помітно знизитись.

Після запуску установки необхідно усунути виявлені підсмоктування повітря. Особливу увагу слід звернути на герметичність пилорозвантажувальних пристроїв. Так, підсмоктування повітря в бункер, що становить 15% загальної кількості газу, що проходить через циклон, знижує коефіцієнт очищення практично до нуля.

Для ефективної роботи циклонів дуже важливо своєчасно відкачати пил із бункерів. При переповненні бункерів через винесення пилу назад у циклон к. п. д. апарату знижується. Для батарейних циклонів при найбільшому заповненні бункера шар пилу повинен бути на 200-250 мм нижче за край пиловипускних отворів елементів.

При рівномірному вловлюванні пилу всіма елементами рівень пилу на стінах нарощується швидше, ніж у центрі бункера, і досягає отворів для випуску пилу значно раніше, ніж може помітити оперативний персонал. Для циклонів НДІОГАЗ ЦН-11, ЦН-15, ЦН-15у, ЦН-24 шар пилу в бункері при максимальному його заповненні повинен бути нижчим за отвори для випуску пилу не менше ніж на величину двох діаметрів цих отворів.

Періодичність відкачування пилу з бункерів встановлюють залежно від умов виробництва. Наприклад, пил з бункерів восьми циклонів ЦН-24-800х8СП обертової печі для випалу магнезиту (90х3,6м) відкачують через 45хв. У бункерах постійно є невеликий шар пилу завтовшки 150-200мм який запобігає підсмоктування. При періодичному розвантаженні пилу економиться електроенергія.