Логотим Метталум
Проектування, виготовлення, монтаж, запуск, паспортизація
+38 (048) 706 26 73
+38 (097) 743 69 84
metallum_office@ukr.net

Аспірація ваговибійних апаратів

Аспірація ваговибійних апаратів

Мета аспірації – санітарно-гігієнічна. Існує кілька способів та технічних рішень аспірації ваговибійних апаратів (рис. 1).

 

Рис. 1. Застосовувані способи аспірації ваговибійних апаратів:

а — відсмоктування повітря зверху та збоку від нерухомого кожуха; б — відсмоктування знизу і зверху від рухомого чохла; 1, 5 — конфузори; 2 — бічне відсмоктування повітря; .7 — аспіраційний кожух; 4 — чохол

Недоліком цих способів аспірації є неповна герметичність аспіраційних кожухів.

Найкращу герметичність має кожух ваговибійного апарату, показаного на малюнку 1,б. У цьому апараті герметизацію мішка здійснюють чохлом 4.

Перед початком роботи апарату чохол 4 переводять у верхнє положення за допомогою тросів. Після надягання мішка на горловину та включення апарата чохол 4 опускається вниз і закриває верхню частину мішка. У цей час від аспіраційного чохла через 4 конфузор 1 і від нижньої частини мішка через конфузор 5 відсмоктується повітря.

Недолік існуючої аспірації ваговибійного апарату той, що в момент заповнення мішка повітря, що витісняється з нього, створює підвищений тиск, ускладнює заповнення мішка і підвищує виділення пилу через пори мітка і нещільності горловини.

Тому необхідно відсмоктування повітря з мішка, що заповнюється, через горловину (рис. 2). Повітря, що витісняється з мішка, надходить у кільцеве простір між горловиною 1 і воронкою 2 вхідного патрубка, далі в аспіраційний кожух 4 і відсмоктується через конфузор 6.

 

Рис. 2. Вузол аспірації мішка ваговибійного апарату ДВМ-100, що заповнюється продуктом, через горловину:

1 — горловина; 2 — лійка вхідного патрубка; 3 — сполучний рукав з повітронепроникної тканини; 4 — аспіраційний кожух; 5 — бункер; а — конфузор.

Нижня кромка циліндричної частини аспіраційного кожуха 4 з'єднана з горловиною 1 гнучким рукавом 3 з повітронепроникної тканини, який дозволяє здійснювати коливальні рухи горловині 1 при струшуванні мішка.

Для того щоб не було винесення борошна в аспіраційну мережу, розмір кільцевого простору між горловиною 1 і кромкою воронки 2 розраховують за формулою (1), задаючись швидкістю не більше 1м/с.

Sвх=Qм/Vвх                                                 (1)

Витрата повітря (м3/год), що витісняється з мішка, знаходять за формулою (2)

Q=G/ρ                                    (2)

де G — продуктивність заповнення, кг/ч;

      ρ — густина продукту при заповненні, кг/м3.

На малюнку 3 показаний проект покращеної аспірації ваговибійного апарату ДВМ-100. Тут передбачена аспірація кожуха і горловини мішка, що заповнюється.

Рис. 3. Проект покращеної аспірації ваговибійного апарату ДВМ-100 з відсмоктуванням повітря з мішка, що заповнюється:

1 — передні двері аспіраційного кожуха; 2 — права нерухома стінка кожуха; 3 — ліві дверцята кожуха; 4 — далека нерухома стінка кожуха; 5 — кришка кожуха; 6 — аспіраційний носок бічного відсмоктування; 7 — конфузор.

Аспіраційний кожух цього апарата, встановленого в кінці стрічкового транспортера, складається з двох нерухомих вертикальних стінок 2 і 4 і двох рухомих (двері 1 і 3).

Передні дверцята 1 відкривають тільки при аварії (розриві мішка). Всі двері зачиняються пружинами. Висота передніх дверей прийнята 500мм, щоб зручно було надягати та знімати мішок з горловини через вікно розміром 700×700мм.

Ліва дверцята 3, розташована над стрічкою транспортера, відкриває мішок під час руху.

Повітря від кожуха відсмоктується через аспіраційну шкарпетку 6 з вхідним трапецеїдальним отвором по всій висоті мішка, а від горловини мішка - через конфузор 7.

Перевага цього способу аспірації полягає у відсмоктуванні повітря від горловини мішка та спрощенні кінематичної схеми апарату, оскільки немає чохла та механізму підйому.

Витрата повітря від бокового відсмоктування через шкарпетку 6 розраховують за формулою (3), приймаючи розміри вхідного отвору аспіраційного кожуха, рівні 700×700 мм, і швидкість руху повітря 0,6 - 0,7м/с.

V×S=Q=const                                                           (3)

Пиловловлювачами аспіраційних установок в основному служать циклони УЦ, рідше циклони 4БЦШ(У21 ББЦ)При підвищених вимогах до повітря, що очищається, слід використовувати фільтр-циклони.

Фахівці НВФ МЕТАЛЛУМ зможуть допомогти у підборі аспіраційного обладнання для вашого підприємства. Для більш детальної консультації звертайтесь на e-mail:metallum_office@ukr.net або дзвоніть по телефону 097 743 69 84.